II Międzynarodowy Kongres Ruchu „Europa Christi” – Lublin 17.10.2018

W dniach 14-22 października 2018 r. odbędzie się w Polsce II Międzynarodowy Kongres Ruchu „Europa Christi” 2018, który przebiegać będzie pod hasłem: „Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II”. Tegoroczny Kongres, który będzie miał miejsce w Częstochowie, Warszawie, Rzeszowie, Lublinie, Łodzi i Krakowie, wpisuje się w 100-lecie naszej niepodległości i 40. rocznicę wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Problematyka kongresu dotyczy chrześcijaństwa nie tylko w Europie, ale także w Polsce.

„Europa Christi” to nazwa Ruchu, który od kilku lat podejmuje sprawę dotyczącą wielkich zagrożeń dla Europy, jej tożsamości i kultury, który była kształtowana przez ponad 2 tys. lat przez wiarę chrześcijańską, szczególnie przez Ewangelię i Dekalog. Europa jest dziś chora i zagrożona odejściem od wartości podstawowych, ateizmem, neomarksizmem, nihilizmem i hedonizmem. Widzimy także ogromne zagrożenie powodowane islamem. O tych niebezpieczeństwach mówił wiele św. Jan Paweł II. Dlatego pragniemy przypomnieć jego świętą postać i nauczanie. Chcemy również, żeby Papież Franciszek włączył św. Jana Pawła II do grona świętych Patronów Europy /-Ks. Ireneusz Skubiś, Moderator Ruchu/.

Fundacja „Myśląc Ojczyzna” oraz Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL zapraszają na IV sesja Kongresu zatytułowana: Prawo a wartości w Europie, która odbędzie się 17 października 2018 (środa) w Lublinie, w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (Aula Stefana Kardynała Wyszyńskiego, al. Racławickie 14).

PROGRAM IV SESJI – LUBLIN KUL
17.10.2018

Prowadzenie: Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz, Kierownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL
Powitanie: Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL
Wprowadzenie: Ks. inf. dr Ireneusz Skubiś, Moderator Ruchu „Europa Christi”

Wykład wprowadzający: Abp Tomasz Peta, Arcybiskup Archidiecezji w Astanie, Kazachstan – „Rola kultu maryjnego w reewangelizacji”

Panel I, godz. 10.00
Przewodniczący: Bp dr hab. Artur Miziński Sekretarz Generalny KEP

Dr hab. Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski – „Prawo naturalne w Europie – fundament czy zapomniana rzeczywistość?”
Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz, KUL – „Tożsamość Europy w nauczaniu Jana Pawła II”

Panel II, godz. 11.10
Przewodniczący: Bp dr Ryszard Karpiński Biskup Pomocniczy Senior Archidiecezji Lubelskiej

Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk, KUL – „Osoba ludzka zasadą formowania ładu społecznego”
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz, KUL – „Chrześcijańska koncepcja gospodarki godnej człowieka a wyzwanie ideologii neomarksizmu globalnego”
Ks. dr Jarosław Krzewicki, Rektor SWEiZ w Łodzi – „Wolność sumienia w Europie”

Panel III, godz. 12.40
Przewodniczący: Bp Antoni Dziemianko Sekretarz Generalny Konferencji Biskupów Białorusi

Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, PAN – „Wartości chrześcijańskie a wartości Unii Europejskiej”
Prof. dr hab. Mirosław Piotrowski, Parlament Europejski – „Symbolika chrześcijańska w przestrzeni publicznej Unii Europejskiej”
Red. Mariusz Książek, Dyrektor Tygodnika Katolickiego „Niedziela” – „Wyzwania medialne Ruchu «Europa Christi»”

Panel IV, godz. 14.10
Przewodniczący: Prof. dr hab. Krzysztof Wiak, KUL, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Jan Michał Małek, USA – „Czy obecna Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej dobrze służy gospodarce krajowej?”
Prof. dr hab. Dariusz Dudek, KUL – „Aksjologia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”

Zakończenie: Ks. inf. dr Ireneusz Skubiś, Moderator Ruchu „Europa Christi”

Patronat honorowy: Dr hab. Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski 

więcej o kongresie: www.myslacojczyzna.pl

Print Friendly, PDF & Email