Ekumeniczny Lublin 2020. Ludzie i formy dialogu. Ku Jerozolimie. 19.02.2020

W środę, 19 lutego 2020 r. o godz. 17.00 – nabożeństwem ekumenicznym w Bazylice oo. Dominikanów – rozpocznie się ekumeniczne spotkanie inaugurujące program: „Ekumeniczny Lublin 2020. Ludzie i formy dialogu. Ku Jerozolimie”.

O godz.18.00 w Trybunale Koronnym odbędzie się trialog ekumeniczny biskupów chrześcijańskich Lublina „Dialog w Kościele i między Kościołami. Ku Jerozolimie” z udziałem abp. Abla (Kościół Prawosławny), abp. Stanisława Budzika (Kościół Rzymskokatolicki) oraz bp. Jana Cieślara (Kośćiół Ewangelicko-Augsburski).

„Ekumeniczny Lublin 2020. Ludzie i formy dialogu. Ku Jerozolimie”.

17.00 Bazylika OO. Dominikanów – nabożeństwo ekumeniczne

18.00 Trybunał Koronny – trialog ekumeniczny biskupów chrześcijańskich Lublina „Dialog w Kościele i między Kościołami. Ku Jerozolimie”
– abp Abel (Kościół Prawosławny)
– abp Stanisław Budzik (Kościół Rzymskokatolicki)
– bp Jan Cieślar (Kościół Ewangelicko-Augsburski).

ORGANIZATORZY:

Rzymskokatolicka Archidiecezja Lubelska
Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska
Ewangelicko-Augsburska Diecezja Warszawska
Polska Rada Ekumeniczna o. Lublin
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Miasto Lublin
Lubelskie Parafie i Wspólnoty: adwentystyczna, ewangelicko-augsburska, mariawicka, polskokatolicka, prawosławna, zielonoświątkowa oraz Wspólnota Chemin Neuf

Print Friendly, PDF & Email