Ekumeniczny Koncert Kolęd i Pieśni Bożonarodzeniowych – 21.01.2023

W sobotę 21 stycznia 2023 r., w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, który w tym roku przebiega pod hasłem „Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości” (por. Iz 1,17), po dwuletniej przerwie spowodowanej epidemią odbędzie się Koncert Kolęd i Pieśni Bożonarodzeniowych Różnych Tradycji Chrześcijańskich. Spotkanie będzie miał miejsce o godz. 15.30 w Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie.

Kolędy i pieśni zaśpiewają: Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Trójcy w Lublinie pod dyrekcją dr. Adama Załęskiego, Chór Katedry Prawosławnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie pod dyrekcją Andrzeja Boubleja oraz Archidiecezjalny Chór Chłopięco-Męski Pueri Cantores Lublinenses pod dyrekcją Attili Adama Honti.

Kolędy, pieśni bożonarodzeniowe, pastorałki tradycji prawosławnej, ewangelickiej i katolickiej w języku polskim, ukraińskim, angielskim usłyszymy i zaśpiewamy razem w lubelskiej Filharmonii wraz ze wspaniałymi chórami.

Wstęp na Koncert jest za okazaniem bezpłatnej wejściówki. Wejściówki są do odebrania w kasie Filharmonii im. H. Wieniawskiego przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 5. Kasa czynna jest w godz. 12:00-18:00 oraz na 2 godziny przed każdym koncertem. W poniedziałek kasa jest nieczynna.

Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Trójcy w Lublinie

Pierwsza próba reaktywowanego po ponad 60. latach chóru parafialnego odbyła się 22 października 2007 roku. Chór ma charakter ekumeniczny, chórzystami są przedstawiciele różnych wyznań chrześcijańskich, a ich wspólnym celem jest śpiew oraz budowanie postaw tolerancji, szacunku do bliźniego i przełamywanie stereotypów związanych z odrębnością wyznaniową. zespół z ciekawym, różnorodnym repertuarem – od klasycznych utworów, przez kanony z Taizé, po muzykę gospel. Od początku kieruje nim dyrygent i organista dr Adam Załęski.

Chór Katedry Prawosławnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie

Jest to chór parafialny, którego działalność skupia się głównie na zapewnieniu oprawy muzycznej nabożeństw w lubelskiej Katedrze Prawosławnej. Chór koncertuje w Polsce i poza jej granicami prezentując kulturę muzyczną Kościoła Wschodniego, szczególnie prawosławnych tradycji wokalnych Podlasia Wschodniego i Chełmszczyzny. W repertuarze ma pieśni liturgiczne i paraliturgiczne różnych tradycji prawosławia. Od 2002 roku jego dyrygentem jest lektor Andrzej Boublej – absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Prowadził chóru prawosławne w Bielsku Podlaskim, Warszawie, Sztokholmie (Szwecja) i Cleveland (USA).

Archidiecezjalny Chór Chłopięco-Męski Pueri Cantores Lublinenses

Chór został powołany dekretem 23 maja 2015 roku, ma swoją siedzibę przy Parafii Matki Bożej Różańcowej w Lublinie. Dyrygentem i dyrektorem chóru jest ks. Attila Honti – dyrygent, organista koncertmistrz, kontratenor o skali i barwie sopranu, absolwent Instytutu Muzykologii KUL, gdzie ukończył organy w klasie dr Jadwigi Kowalskiej oraz dyrygenturę u prof. Grzegorza Pecki. Podstawowym zadaniem chóru jest wykonywanie śpiewów podczas uroczystych liturgii w Archidiecezji, nawiązując przez to do wielowiekowej tradycji kościelnej śpiewu chórów chłopięcych w Kościołach Katedralnych i Bazylikach. Chór koncertuje w Polce i za granicą, posiada liczne nagrania audio oraz video zarówno dla rozgłośni radiowych takich jak Bartók Radio w Budapeszcie jak i TVP.

Print Friendly, PDF & Email