Dzień Życia Konsekrowanego w archikatedrze lubelskiej – 2.02.2022

W środę 2 lutego 2022 roku po raz 26. obchodzić będziemy Dzień Życia Konsekrowanego. Obchodzony jest on corocznie w Święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej), a ustanowiony został przez papieża Jana Pawła II w 1997 roku.

Dzień Życia Konsekrowanego jest jak zawsze okazją do głębszej refleksji nad darem życia poświęconego Bogu, a zarazem podziękowania osobom życia konsekrowanego za ich oddanie Bogu i braciom w codziennej posłudze według swoich charyzmatów.

Ofiary zbierane w tym dniu na tacę przeznaczone są na potrzeby zakonów kontemplacjach.

SPOTKANIE OSÓB ŻYCIA KONSEKROWANEGO
W ARCHIKATEDRZE LUBELSKIEJ

W Dniu Życia Konsekrowanego, 2 lutego br., osoby życia konsekrowanego z archidiecezji lubelskiej spotykają się w archikatedrze, o godz. 14.00, na wspólnej modlitwie i uroczystej Eucharystii. Mszy św., która rozpocznie się o godz. 15.00, przewodniczył będzie abp Stanisław Budzik.

14.00 – Liturgia Godzin, konferencja, adoracja Najświętszego Sakramentu, Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.00 – MSZA ŚWIĘTA po przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika

transmisja: http://archikatedra.kuria.lublin.pl/na-zywo


czytaj także: List Przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na Dzień Życia Konsekrowanego 2.02.2022 r.: Komunia, uczestnictwo i misja w życiu osób konsekrowanych

Instytuty Życia Konsekrowanego, Stowarzyszenia Życia Apostolskiego, Instytuty Świeckie

w archidiecezji lubelskiej

W Archidiecezji Lubelskiej funkcjonuje jeden zakon kontemplacyjny – Sióstr Karmelitanek Bosych w Dysie, w którym przebywa – 21 sióstr. Działa także 39 Zgromadzeń czynnych żeńskich, w 75 domach zakonnych, gromadzących 526 sióstr. Na terenie Archidiecezji Lubelskiej pracuje również lub studiuje 255 kapłanów zakonnych z 21 Zgromadzeń, 24 braci zakonnych, 26 kleryków zakonnych. Działalność swą prowadzi także 49 osób życia konsekrowanego z 12 instytutów świeckich.

Zgromadzenia zakonne, tak męskie jak i żeńskie, odgrywają ważną rolę w życiu religijnym archidiecezji. Niektóre z zakonów męskich obsługują parafie (w samym Lublinie na 45 parafii – 6 jest obsługiwanych przez zakony: Bernardynów, Kapucynów, Marianów, Pallotynów, Salezjanów i Sercanów). Zakonnicy posługują także w 8 kościołach rektoralnych (5 w centrum Lublina, w Chełmie, w Kazimierzu Dolnym i w Lubartowie), prowadzą duszpasterstwo akademickie (np. Dominikanie, Jezuici). Zgromadzenia męskie pomagają w spowiedzi, głoszeniu rekolekcji, misji, kazań, katechizują, opiekują się III zakonami i grupami apostolskimi oraz modlitewnymi, wspomagają inicjatywy duszpasterskie swoją modlitwą, a wiernym przez swoje śluby zakonne dają przykład radykalizmu ewangelicznego. Wielu zakonników zaangażowanych jest w pracy naukowej w KUL-u.

Na terenie archidiecezji znajdują się dom generalny sióstr Rodziny Betańskiej. Zgromadzenia zakonne żeńskie wnoszą do życia wspólnoty archidiecezjalnej cenne wartości. Służą chorym w szpitalach, domach opieki, zakładach dla nieuleczalnie chorych lub niepełnosprawnych, prowadzą schronisko dla ubogich, dom samotnej matki, opiekują się dziećmi w przedszkolach, ochronkach, świetlicach, oratoriach, uczą religii najmłodsze dzieci w szkołach podstawowych i średnich, prowadzą bursy i domy akademickie dla dziewcząt (kilka sióstr pracuje naukowo), pomagają kapłanom w prowadzeniu kancelarii, obsługują gospodarstwa domowe kapłanów, są zakrystiankami, organistkami, opiekują się różnymi grupami, zespołami i stowarzyszeniami religijnymi dzieci i młodzieży. Nade wszystko są wzorami modlitwy i bezinteresownego poświęcenia dla innych oraz chrześcijańskiego życia oddanego Bogu i ludziom.

Archidiecezja, głównie z racji istnienia KUL-u, posiada dużą ilość domów zakonnych, w tym znaczną ilość domów studiów.

Zjawiskiem nowym jest wyraźny wzrost powołań w charyzmacie Dziewictwa Konsekrowanego. W ostatnim okresie 6 osób otrzymało dar konsekracji, a 18 osób jest na etapie formacji przygotowującej. Są także kandydatki do wdowieństwa konsekrowanego: 10 kandydatek jest na etapie przygotowania.


 

W POLSCE

KLASZTORY KONTEMPLACYJNE

Liczba Rodzin zakonnych – 13
Liczba domów – 83: Benedyktynki (9), Benedyktynki Sakramentki (3), Bernardynki (9), Dominikanki (3), Kamedułki (2), Karmelitanki (28), Klaryski Kapucynki (6), Klaryski (7), Klaryski od Wieczystej Adoracji (8), Norbertanki (2), Redemptorystki (1), Wizytki (4), Anuncjatki (1)
Liczba sióstr – 1.198 (profeski wieczyste: 1.081, profeski czasowe: 59, nowicjuszki: 31, postulantki: 27, Aspirantki: 19).

ZGROMADZENIA CZYNNE

Liczba Zgromadzeń czynnych – 105
Liczba domów Zgromadzeń czynnych – 2.071
Liczba sióstr Zgromadzeń czynnych – 16.764 (profeski wieczyste: 15.964, profeski czasowe: 521, nowicjuszki: 147, postulantki: 132)
Liczba sióstr polskich pracujących za granicą – 1.866 (na misjach: 511, na Wschodzie: 293, w innych krajach: 1.062)

ZGROMADZENIA MĘSKIE

W męskich instytutach życia konsekrowanego było 11.020 zakonników, z tego w kraju przebywało 8.100 zakonników, a za granicą pracowało 2.920 zakonników. W tej liczbie było 8.818 kapłanów, 1176 braci zakonnych, 743 kleryków, 149 nowicjuszy i 134 postulantów. Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce gromadzi 59 zakonów i zgromadzeń, z których najliczniejsi są franciszkanie OFM (1.213), salezjanie (1.005), franciszkanie OFMConv (900), pallotyni (570), jezuici (556), kapucyni (536), misjonarze oblaci MN (452), dominikanie (450), werbiści (445) oraz paulini (421).

INSTYTUTY ŚWIECKIE

Do KKIŚ (Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich w Polsce) należały 32 Instytuty. Po ślubach wieczystych w Instytutach jest 865 osób, 101 po ślubach czasowych, a w formacji wstępnej 58 – ogółem 1.024 osoby. Instytuty mają różne charyzmaty, założycieli, a więc i różnorodne duchowości. Instytuty świeckie w Polsce należą do CMIS (Światowa Konferencja Instytutów Świeckich). Na całym świecie istnieje ponad 190 Instytutów Świeckich liczących ok. 90.000 członków.

Print Friendly, PDF & Email