Dzień Świętości Życia w uroczystość Zwiastowania Pańskiego 4.04.2016

W poniedziałek, 4 kwietnia 2016 r., przeżywać będziemy przeniesioną na ten dzień uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 marca przypadał w tym roku w Wielki Piątek).

Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny łączy się w Polsce z obchodami Dnia Świętości Życia, ustanowionego przez Episkopat Polski w 1998 r. Jego celem jest „budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji”. Inicjatywa biskupów była odpowiedzią na to wezwanie Jana Pawła II zawarte w encyklice „Evangelium vitae”.

Jan Paweł II w encyklice „Evangelium vitae” z 25 marca 1995 r. zapisał także:

Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej chwili swego istnienia, także w fazie początkowej, która poprzedza narodziny. Człowiek już w łonie matki należy do Boga, bo Ten, który wszystko przenika i zna, tworzy go i kształtuje swoimi rękoma, widzi go, gdy jest jeszcze małym, bezkształtnym embrionem i potrafi w nim dostrzec dorosłego człowieka, którym stanie się on w przyszłości i którego dni są już policzone, a powołanie już zapisane w księdze żywota” (EV 61).

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego od wielu już lat jest okazją do modlitwy o poszanowanie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Tradycyjnie również tego dnia wiele osób włącza się w dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Polega ono na codziennej modlitwie przez 9 miesięcy w intencji dziecka, nieznanego modlącemu się, ale zagrożonego zabiciem w łonie matki oraz w intencji jego rodziców.

Więcej informacji o Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego:

www.duchowa-adopcja.pl
www.duchowaadopcjadziecka.wordpress.com


 

Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski
w sprawie pełnej ochrony życia człowieka
30 marca 2016 r.

Życie każdego człowieka jest chronione piątym przykazaniem Dekalogu: „Nie zabijaj!”. Dlatego stanowisko katolików w tym względzie jest jasne i niezmienne: należy chronić od poczęcia do naturalnej śmierci życie każdego człowieka.

W kwestii ochrony życia nienarodzonych nie można poprzestać na obecnym kompromisie wyrażonym w ustawie z 7 stycznia 1993 roku, która w trzech przypadkach dopuszcza aborcję. Stąd w roku Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli, do osób wierzących i niewierzących, aby podjęli działania mające na celu pełną prawną ochronę życia nienarodzonych. Prosimy parlamentarzystów i rządzących, aby podjęli inicjatywy ustawodawcze oraz uruchomili programy, które zapewniłyby konkretną pomoc dla rodziców dzieci chorych, niepełnosprawnych i poczętych w wyniku gwałtu. Wszystkich Polaków prosimy o modlitwę w intencji pełnej ochrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci zarówno w naszej Ojczyźnie, jak i poza jej granicami.

Abp Stanisław Gądecki – Metropolita Poznański,  Przewodniczący KEP
Abp Marek Jędraszewski –  Metropolita Łódzki,  Zastępca Przewodniczącego KEP
Bp Artur G. Miziński – Sekretarz Generalny KEP

Warszawa, 30 marca 2016 r.

 


24 marca br., obchodzony był już Narodowy Dzień Życia, uchwalony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 27 sierpnia 2004 roku. Zgodnie z uchwałą Sejmu RP jest on „okazją do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych”. Ma być także motywem „solidarności społecznej, zachętą dla wszelkich działań służących wsparciu i ochronie życia”. Obchodzony on jest na stałe w przeddzień normalnej daty uroczystości Zwiastowania Pańskiego.

 

Print Friendly, PDF & Email