Dzień Flagi RP oraz Dzień Polonii i Polaków poza granicami kraju – 2.05.2019

W 2019 roku mija 15. rocznica uchwalenia Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Ustanowił go Sejm RP ustawą z dnia 20 lutego 2004 roku o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, pozwalając jednocześnie na użycie biało-czerwonej flagi dla podkreślenia znaczenia uroczystości, świąt i innych wydarzeń czy rocznic, a nie tylko podczas oficjalnych świąt państwowych.

Art.5.1. Barwy Rzeczypospolitej Polskiej stanowią składniki flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Każdy ma prawo używać barw Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w celu podkreślenia znaczenia uroczystości, świąt lub innych wydarzeń, z uwzględnieniem art.1 ust.2

Art. 6a. Ustanawia się dzień 2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Dz.U. 1980 Nr 7 poz. 18

Poza 15. rocznicą ustanowienia święta flagi w 2019 roku przypada również 100. rocznica uchwalenia w dniu 1 sierpnia 1919 r. przez Sejm Ustawodawczy odrodzonej Polski ustawy o godle i barwach, w której po raz pierwszy pojawił się zapis o fladze.

Za barwy Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się kolor biały i czerwony w podłużnych pasach równoległych, z których górny – biały, dolny zaś – czerwony.

Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 roku

Po raz pierwszy barwy narodowe zostały uregulowane – w toku Powstania Listopadowego – w uchwale Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831 r.

Izba Senatorska i Izba Poselska po wysłuchaniu wniosków Komisji Sejmowych, zważywszy potrzebę nadania jednostajnej oznaki, pod którą winni się łączyć Polacy, postanowiły i stanowią:

Artykuł 1. Kokardę Narodową stanowić będą kolory herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jest kolor biały z czerwonym.

Artykuł 2. Wszyscy Polacy, a mianowicie Wojsko Polskie te kolory nosić mają w miejscu gdzie takowe oznaki dotąd noszonymi były.

Przyjęto na posiedzeniu Izby Poselskiej dnia 7 lutego 1831 roku. /cytat za/

W dniu 2 maja wraz z Dniem Flagi obchodzony jest w Polsce Dzień Polonii i Polaków poza granicami kraju, uchwalony jednogłośnie przez Sejm RP ustawą z dnia 20 marca 2002 r. o ustanowieniu 2 maja Dniem Polonii i Polaków za Granicą .

Uznając wielowiekowy dorobek i wkład Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach, w celu potwierdzenia więzi z Macierzą i jedności wszystkich Polaków, tak mieszkających w Kraju, jak i żyjących poza nim (…) – 20 marca 2002 r.

Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o ustanowieniu 2 maja Dniem Polonii i Polaków za Granicą. Dz.U. 2002 nr 37 poz. 331

Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza wszystkie Polki i Polaków oraz przyjaciół Polski do akcji #mojaflaga, czyli wywieszenia biało-czerwonej przy okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Ambasadorami akcji są wszyscy, którzy wywieszają flagę podczas święta państwowego lub w ważnym momencie życia. Wystarczy zrobić sobie zdjęcie z flagą i opublikować je w mediach społecznościowych z oznaczeniem #mojaflaga i #niepodległa.

Print Friendly, PDF & Email