Dziękczynienie za posługę oo. jezuitów przy ul. Królewskiej 9

jezuiciW niedzielę 29 listopada 2015 r.o godz. 18.00 arcybiskup Stanisław Budzik będzie przewodniczył liturgii dziękczynnej za posługę oo. jezuitów w kościele pw. św. Piotra Apostoła przy ul. Królewskiej 9 w Lublinie.

Jezuici prowadzili duszpasterstwo w tym kościele od 1920 r. W roku bieżącym przełożony Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego zdecydował o zamknięciu domu zakonnego i przekazaniu kościoła wraz z budynkami klasztornymi Archidiecezji Lubelskiej.

Duszpasterstwo przy kościele rektoralnym będą prowadzić księża diecezjalni. Jezuici pozostaną w naszym mieście przy kościele akademickim KUL.

Historia kościoła przy ul. Królewskiej związana jest z obecnością w Lublinie oo. bernardynów, których siedzibą był obecny kościół pw. Nawrócenia św. Pawła przy ul. Bernardyńskiej. Wkrótce po ich osiedleniu się w naszym mieście w pobliżu zamieszkały we własnych domach kobiety zachowujące trzecią regułę św. Franciszka. W 1618 r. sprowadzono z Krakowa siostry bernardynki, do których przyłączyły się tercjarki. Początkowo posiadały one drewnianą kaplicę. W 1636 r. zakonnice zakupiły plac pod nowy kościół. Jego budowa zakończyła się w 1658 r. W tym też roku konsekrował go sufragan płocki, bp Z. Czyżowski. Równocześnie z kościołem wybudowano klasztor. Spłonął on całkowicie w 1768 r. Odbudowa trwała kilka lat.

W ramach represji po powstaniu styczniowym w 1864 r. władze carskie zdecydowały o kasacie wszystkich klasztorów. W 1887 r. było tu jeszcze 6 sióstr, które przewieziono do innych klasztorów. Od tego czasu przy kościele pozostawał jeden ksiądz i organista, którym przyznano część klasztoru z przeznaczeniem na mieszkanie.

Po zakończeniu I wojny światowej w 1919 roku siostry odzyskały kościół, odstępując go rok później jezuitom, którzy powrócili do Lublina. Kościołem jezuitów była obecna archikatedra. O obecności tego zakonu w Lublinie świadczy także budynek dzisiejszego Szpitala Wojskowego przy Alejach Racławickich, którego budowę rozpoczęto w 1922 r. z przeznaczeniem na Studium Misyjne Jezuitów ?Bobolanum?.

Budynek kościelny przy ul. Królewskiej 9 kilkakrotnie niszczał na skutek wojen i pożarów (m.in. w latach 1659 i 1768).

Do 1768 r. kościół posiadał cechy budowli renesansowej, dzisiaj jedynie w prezbiterium pozostały ślady pierwotnej dekoracji. W czasie dokonywanych renowacji budowla nie uległa zasadniczym przeróbkom. Dodano jedynie zewnętrzne filary w celu wzmocnienia murów. Kościół jest jednonawowy. Nawa główna została pomalowana w 1897 r. przez Władysława Barwickiego (do tej pory była jedynie bielona). W prezbiterium umieszczono ołtarz główny wykonany w XVIII w. (styl renesansowy), natomiast tabernakulum, dostosowane do stylu całości, pochodzi z 1958 r. Nad ołtarzem znajduje się obraz przedstawiający św. Piotra Wątpiącego (mal. A. Michalak).

We współczesną historię kościoła jezuitów wpisuje się odnowa duszpasterska i liturgiczna po Soborze Watykańskim II (1962-65). Obok kościoła akademickiego KUL i kościoła powizytkowskigo kościół ten był ośrodkiem promującym odnowioną liturgię. Świątynia ta jest kolebką Drogi Neokatechumenalnej w Polsce. To tutaj w 1975 r. o. Alfred Cholewiński i katechiści włoscy głosili pierwsze katechezy, inicjując powstanie najstarszej w Polsce wspólnoty neokatechumenalnej. Katechiści tej wspólnoty zanieśli Dobrą Nowinę do wielu miast w Polsce i poza jej granicami.

Kościół ten związany jest również z ruchem społecznym ?Solidarność?. W kościele tym 13. dnia każdego miesiąca sprawowano msze św. za Ojczyznę, tłumnie uczęszczane w czasach stanu wojennego. Po męczeńskiej śmierci kapelana ?Solidarności? – bł. ks. Jerzego Popiełuszki msze św. za Ojczyznę odprawiano również 19. dnia miesiąca.

W latach stanu wojennego uczestnicy tych liturgii poddawani byli represjom, a w pamięci mieszkańców miasta pozostaje obraz krzyża układanego z kwiatów i zniczy na dziedzińcu kościoła. W kościele są relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszko. Istniało tutaj także centrum rodzącego się harcerstwa katolickiego w Lublinie (Niezależny Ruch Harcerski, Ruch Harcersko-Liturgiczny).

Metropolita Lubelski zaprasza do włączenia się w modlitwę dziękczynną za 95 lat posługi oo. jezuitów w kościele św. Piotra Apostoła w Lublinie.

Print Friendly, PDF & Email