Dyspensa na piątek – 11 listopada 2016 r.

Arcybiskup Metropolita Lubelski Stanisław Budzik udzielił dyspensy od charakteru pokutnego, w tym od zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych, w piątek 11 listopada 2016 r., w dniu Narodowego Święta Niepodległości.

Lublin, 3 listopada 2016 r.

Nr 695/Gł/2016

DEKRET
o udzieleniu dyspensy od przepisów o wstrzemięźliwości
w dniu 11 listopada 2016 r
.

Biorąc pod uwagę dobro duchowe wiernych, zgodnie z kanonem 87 KPK oraz uwzględniając przepisy zawarte w kanonach 1249-1251 KPK, udzielam dyspensy od charakteru pokutnego, w tym od zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych w dniu 11 listopada 2016 r. (Narodowe Święto Niepodległości).

Zachęcam jednocześnie do wykonania w stosownym czasie uczynków pokutnych, zwłaszcza dzieł miłosierdzia i pobożności.

+Stanisław Budzik, Arcybiskup Metropolita Lubelski

ks. Krzysztof Kwiatkowski, kanclerz

Print Friendly, PDF & Email