Duch Święty posyła nas – V Kongres Misyjny Dzieci w Pliszczynie

„Duch Święty posyła nas” – pod takim hasłem 8 czerwca 2019 r. w Pliszczynie odbył się V Kongres Misyjny Dzieci Archidiecezji Lubelskiej. W spotkaniu wzięło udział 450 dzieci oraz animatorzy, rodzice i duszpasterze (w sumie ok. 600 osób).

„Nie oczekujmy na lepsze czasy ani na mocniejsze wiatry, bo tu i teraz Chrystus kieruje do nas swoje wezwanie, a Duch Święty nas posyła” – powiedział podczas homilii Metropolita Lubelski. Przywołując postacie św. Pawła i św. Jadwigi Królowej i św. Jana Pawła II,  Ksiądz Arcybiskup zwrócił uwagę, że święci uczą nas, że każda sytuacja jest dobra, aby czynić dobro i głosić Ewangelię z radością i zapałem.

abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski

Do kongresowego spotkania dzieci z ognisk i grup misyjnych przygotowywały się przez cały rok szkolny. Na konkurs dzieci przywiozły latawce – symbol lekkości, lotności i podatności na moc i działanie Ducha Świętego. Prace dzieci można było podziwiać na kongresowej wystawie, a najciekawsze zostały nagrodzone.

W kategorii wiekowej klas 1-3: I miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek w Lublinie, II miejsce Ognisko Misyjne „Kanaan“ z parafii pw. św. Józefa w Lublinie, III miejsce dzieci z parafii pw. Św. Ignacego Loyoli w Niemcach.

W kategorii wiekowej klas 4-8: I miejsce zajęło ognisko misyjne z parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Lublinie, II miejsce uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Pałecznicy, III miejsce uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Woli Sernickiej.

Animację muzyczną prowadziła schola dziecięca Planeta Boga z parafii pw. Narodzenia NMP w Dąbrowicy pod opieką s. Marii Spychalskiej. Do grona muzycznych dołączyła s. Magdalena Mitek oraz postulantki ze Zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi. W pomoc zostały włączone wolontariaty: Grupa Misyjna przy parafii św. Antoniego w Lublinie, postulat FMM oraz młodzież z SP w Jakubowicach Konińskich. Uczniowie z Zespołu Szkół Plastycznych w Lublinie wykonali plansze kongresowe.

Mali misjonarze mieli okazję spotkać się z misjonarzami: z s. Reginą Park FMM z Korei Południowej i o. Emmanuelem Noufe z Burkina Faso. Byli również obecni misjonarze pochodzący z naszej archidiecezji ks. Stanisław Stanisławek i ks. Szymon Czuwara. Na Kongresie były również przedstawicielki sekretariatu krajowego Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci: p. Anna Sobiech i s. Katarzyna Murawska FMM

Podczas krótkiej katechezy animatorki z sekretariatu krajowego PDMD wprowadziły uczestników spotkania w program papieża Franciszka na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Misyjność zaczyna się od przyjęcia żywego słowa kochającego Boga Ojca – przekonywała s. Katarzyna Murawska FMM.  To moc Jego miłości uzdalnia nas do bycia misjonarzami dla ludzi na całym świecie, a Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci daje nam w tej misji nieograniczony „zasięg”. Modlitwa 5 palców papieża Franciszka to sposób, by modlitwą ogarnąć cały świat, a przez uczynki miłosierdzia i uczestnictwo w PDMD dzielić się „chlebem i wiarą” z dziećmi całego świata.

Takie wydarzenia budzą i odnawiają zapał misyjny. Są po to, aby dzieci mogły zobaczyć, że nie są osamotnione w swoim misyjnym zaangażowaniu i aby mogły zaczerpnąć misyjny entuzjazm od siebie nawzajem oraz od „całej armii” wolontariuszy i animatorów, którzy na co dzień zajmują się sprawami misyjnymi.

ks. Wojciech Rebeta, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w archidiecezji lubelskiej

Na zakończenie ogólnego błogosławieństwa udzielił nam ks. Stanisław Stanisławek, następnie każde dziecko i każdy uczestnik Kongresu otrzymali błogosławieństwo indywidualne. Wszyscy uczestnicy kongresu otrzymali małe książeczki z modlitwą papieża Franciszka oraz symboliczną „łapką”, która będzie im przypominać o Bożej miłości, o mocy modlitwy i radości misyjnego zaangażowania.  

Organizatorzy kongresu dziękują Panu Bogu za dobro jakie się dokonało w tym czasie, za Jego obecność wśród nas i Jego prowadzenie przez cały rok, kiedy Kongres był przygotowywany. Dziękują jeddnocześnie wszystkim uczestnikom Kongresu – od najmłodszych do dorosłych – zwłaszcza zaś dzieciom za ich zaangażowanie oraz animatorom misyjnym Archidiecezji Lubelskiej, którzy przygotowali to piękne, kolorowe wydarzenie.

Print Friendly, PDF & Email