Drugi Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego – 13.04.2018

Drugi Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego zostanie zainaugurowany w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w piątek, 13 kwietnia 2018 r., o godz. 9.30 w auli 1031 (Collegium Jana Pawła II). Przedmiotem tegorocznej lektury będzie List św. Pawła do Rzymian.

Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego ma za zadanie ukazywać Pismo Święte jako kod kulturowy chrześcijańskiej Polski i Europy, pomagać w odkrywaniu zalet wspólnotowego czytania Biblii, ukierunkowywać modlitwę i medytację wiernych na wybraną księgę. Celem inicjatywy jest także pokazywanie osób, znane ze swej służby dobru wspólnemu, osiągnięć zawodowych lub sportowych, które w swoim życiu inspirujące się Słowem Bożym. Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego Inicjatywa ma przybliżać najnowsze edycje Pisma Świętego i najlepsze publikacje egzegetyczno-teologiczne, pomocne w samodzielnej interpretacji wybranej księgi biblijnej.

PROGRAM SPOTKANIA:

Wprowadzenie i powitanie gości: Ks. prof. Mirosław S. Wróbel, Dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych KUL, Moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II w Archidiecezji Lubelskiej

Słowo abp. Stanisława Budzika, Metropolity Lubelskiego, Wielkiego Kanclerza KUL
Słowo ks. prof. Antoniego Dębińskiego, Rektora KUL
Słowo ks. prof. Sławomira Nowosada, Dziekana Wydziału Teologii KUL

Komentarz do Listu do Rzymian: Ks. dr Marcin Zieliński

Lektura Listu do Rzymian:

Ks. Arcybiskup Stanisław Budzik – Rz 1,1-15
Ks. Rektor Antoni Dębiński – Rz 1,16-32
Ks. Dziekan Sławomir Nowosad – Rz 2,1-16
Ks. prof. Mirosław S. Wróbel – Rz 2,17-29
P. dr Marta Lizut – Rz 3,1-20
Student studiów doktoranckich – Rz 3,21-31
Student studiów magisterskich – Rz 4,1-12
Student Kursu Formacji Biblijnej KUL – Rz 4,13-25
Członek Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej – Rz 5,1-11
Pracownik administracji – Rz 5,12-21

Błogosławieństwo: Ks. abp Stanisław Budzik

Print Friendly, PDF & Email