Droga krzyżowa Krucjaty Wyzwolenia Człowieka – 15.03.2024

Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ruchu Światło-Życie zaprasza 15 marca 2024 r. (piątek) o godz. 17.00 na Drogę krzyżową ulicami Starego Miasta w intencji osób uzależnionych, ich rodzin i bliskich, w intencji abstynentów i grup trzeźwości. Po jej zakończeniu Eucharystia w archikatedrze o godz. 19.00.

17.00 – Droga krzyżowa (rozpoczęcie obok Archikatedry)
19.00 – Msza Święta w Archikatedrze

Podczas spotkania będziemy modlić się w intencji osób uzależnionych, uwikłanych w różnego rodzaju nałogi, a także w intencji ich rodzin, osób współuzależnionych oraz ruchów trzeźwościowych i abstynentów. Gorąco zachęcamy do udziału w drodze krzyżowej osoby, które chcą ofiarować swoją modlitwę i świadectwo w intencji osób zniewolonych nałogami. Podczas rozważań będzie można także usłyszeć świadectwa osób, którym udało się wyjść z uzależnienia i osób, które trwają w dobrowolnej abstynencji w dziele KWC. Droga krzyżowa ulicami Starego Miasta to okazja do dania świadectwa swojej wiary i wspólnej modlitwy w tych ważnych dla nas wszystkich intencjach.

Podczas mszy będzie możliwość złożenia deklaracji Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, czyli dobrowolnej abstynencji w intencji osoby uzależnionej.

Krucjata Wyzwolenia Człowieka – KWC – realizuje swój cel poprzez stworzenie „kolumny ratunkowej” ludzi dobrej woli, którzy mają podjąć walkę o tę „ziemię świętą”, jaką jest każdy człowiek odkupiony przez Chrystusa. Członkowie KWC realizują to przez abstynencję od alkoholu, podjętą dobrowolnie z pobudek miłości i odpowiedzialności za dobro drugiego człowieka. Abstynencja jest dla nich m. in. zadośćuczynieniem za grzechy pijaństwa, wyrazem miłości do ludzi uzależnionych, dla których zupełna abstynencja jest jedynym warunkiem trzeźwości. To sposób pracy nad sobą i kształtowania charakteru, a także ważny środek profilaktyczny i wychowawczy.

Organizatorami wydarzenia są Ruch Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej i Krucjata Wyzwolenia Człowieka.

Więcej o dziele KWC: https://kwc.oaza.pl/

Print Friendly, PDF & Email