Dojrzałość… człowieka XXI wieku – sympozjum 17-18.09.2018

Stowarzyszenie Psychologii Pastoralnej oraz Katedra Psychoterapii i Psychologii Zdrowia KUL zaprasza na 50. Sympozjum Sekcji Psychologii przy Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski zatytułowane: Dojrzałość psychiczna, społeczna i religijna człowieka XXI wieku, które odbędzie się w dniach 17-18 września 2018 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II – Centrum Transferu Wiedzy (sala CTW-114).

PROGRAM SYMPOZJUM:

Poniedziałek, 17 września 2018 r.

9.00 – Msza św. w Kościele Akademickim KUL

10.00 – Dojrzałość – historia i współczesność

 • Otwarcie konferencji
 • dr hab. Borys Jacek Soiński OFM, prof. UAM – Rys historyczny pięćdziesięciu sympozjów Sekcji Psychologii przy Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski
 • prof. dr hab. Ryszard Stachowski UAM – Epigeneza w ujęciu Arystotelesa i św. Augustyna
 • dr hab. Henryk Gasiul, prof. UKSW – Dojrzałość osobowościowa w perspektywie psychologii personalistycznej – współczesne nurty
 • prof. dr hab. Zdzisław Kroplewski, US – Człowiek XXI wieku- próba portretu psychologicznego

12.00 – Przerwa kawowa

12.30 – Dojrzałość psychospołeczna

 • prof. dr hab. Piotr Oleś, KUL – Rola kryzysu w osiąganiu dojrzałości
 • dr hab. Jacek Śliwak, KUL – Przekraczanie własnego ja jako kryterium dojrzałych relacji międzyludzkich. Miłość – Aktywność – Asertywność
 • dr Szymon Gołota, UMK – Uwarunkowania dojrzałego oceniania moralnego – ujęcie neurokognitywistyczne
 • prof. dr hab. Józef Makselon, UP JPII – Dojrzewanie do śmierci

14.30 -Przerwa obiadowa

15.30 – Dojrzałość – aspekty rozwojowe

 • dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL – Na ile dorośli są młodzi dorośli (badania 20-35 latków)
 • dr Paweł Brudek, KUL – Dojrzałość osobowościowa drogą ku mądrości? Rozwój mądrości na przestrzeni życia – analiza badań własnych
 • mgr Ewelina Frańczyk, KUL – Pozycja mądrości w hierarchii wartości młodych dorosłych
 • mgr Adam Falewicz, KUL – Satysfakcja z życia księży diecezjalnych na emeryturze

18.00 – Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Psychologii Pastoralnej

19.00 – Kolacja i spotkanie integracyjne

Wtorek, 18 września 2018 r.

7.00 – Msza św. w Kościele Akademickim KUL

9.00 – Dojrzałość w sytuacji zdrowia i choroby

 • dr hab. Wojciech Otrębski, KUL, – Niepełnosprawność – przeszkoda czy pomoc w dojrzewaniu psychicznym, społecznym i religijnym
 • dr hab. Agnieszka Kulik, KUL – Kryteria zdrowia psychicznego a dojrzałość osobowa
 •  dr Małgorzata Szcześniak, mgr Roman Szałachowski, Monika Furman, US – Intensywność postawy religijnej a religijne strategie radzenia sobie ze stresem wśród osób dorosłych
 • mgr Natalia Kajka, KUL – Kształtowanie dojrzałości religijnej dziecka z ADHD

11.00 – Przerwa kawowa

11.30 – Dojrzałość religijna

 • dr hab. Romuald Jaworski, prof. UKSW – Psychospołeczne uwarunkowania kryteriów dojrzałości religijnej
 • dr Władysław Chaim CSsR – Stosunek do Biblii (biblijny konserwatyzm i liberalizm) a centralność religijności i  typy psychologiczne
 • dr hab. Dariusz Krok, prof. UO – Obraz dojrzałej religijności w radzeniu sobie ze stresem
 • mgr Tomasz Liszewski, KUL – Tworzenie tożsamości społecznej w oparciu o przynależność do grupy religijnej

13.30 – Przerwa obiadowa

15.00 – Wychowanie i formacja ku dojrzałości

 • dr Anna Wieradzka-Pilarczyk, mgr Hubert Pilarczyk, UAM – Dojrzałość osób przygotowujących się do sakramentu małżeństwa
 • dr Marta Komorowska-Pudło, US – Psychospołeczne uwarunkowania dojrzałości do małżeństwa. Komunikat z badań własnych
 • dr hab. Borys Jacek Soiński OFM, prof. UAM, o. mgr Michał Tracz OCD, s. mgr Magda Wejman FRM – Poziom integracji osobowej u osób konsekrowanych
 • dr Dagmara Musiał, dr hab. Elżbieta Rydz, KUL – Dynamika egzystencjalna kleryków w procesie formacji do kapłaństwa

17.00 – Zamknięcie obrad

Szczegółowe informacje oraz zgłoszenia na stronie: www.psychologiapastoralna.pl

Print Friendly, PDF & Email