Dobiegła końca rewitalizacja „Wikarówki” przy św. Annie w Kazimierzu Dolnym

Przy kościele św. Anny w Kazimierzu Dolnym dobiegły końca prace związane z projektem rewitalizacji Wikarówki – zabytkowego zespołu architektonicznego z XVIII wieku, w ramach którego działał m.in. szpital – przytułek prowadzony przez Fundację dla Starców i Kalek pod wezwaniem św. Anny. W 1954 roku budynki zostały przejęte przez ówczesne władze i popadły w ruinę. Obecne prace rewitalizacyjne objęły dawny dom, stodołę i budynek gospodarczy wikarego, zwanego też w Kazimierzu proboszczem szpitalnym.

W odrestaurowanym kompleksie trzech budynków znajdą obecnie miejsce: środowiskowy dom samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, świetlica dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz placówka opiekuńczo-wychowawcza dla dzieci z Kazimierza Dolnego i okolic, prowadzone przez Kazimierskie Stowarzyszenie Dobroczynne pw. św. Anny.

W sobotę, 27 listopada 2021 r., Wikarówkę poświęcił ks. bp Mieczysław Cisło, a w uroczystości uczestniczyli kapłani, zebrani na jesiennym rejonowym dniu skupienia. W sali powstałej w ówczesnej stodole księża uczestniczyli w konferencji duchowej ks. Mirosława Bieleckiego dotyczącej postaci św. Józefa ukazanej w Liście apostolskim „Patris corde” – „Ojcowskim sercem” Ojca Świętego Franciszka wydanym z okazji 150. rocznicy ogłoszenia św. Józefa Patronem Kościoła powszechnego.

Kazimierskie Stowarzyszenie Dobroczynne pw. św. Anny powstało w 2012 r., aby przywrócić historię oraz kontynuować tradycję pomocy biednym i potrzebującym, pielęgnowaną przez społeczność kazimierską w ramach działalności Fundacji dla Starców i Kalek, która powstała w 1530 r. i została zlikwidowana w 1950 r. przez ówczesną władzę.

Zmiana wyglądu Wikarówki i jej otoczenia możliwy był dzięki realizacji projektu pt. Rozbudowa, odbudowa i konserwacja zespołu architektonicznego – Wikarówka w Kazimierzu Dolnym na cele społeczne, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich.

zobacz także: https://www.kazimierz-fara.pl/zakonczenie-rewitalizacji-wikarowki/

Print Friendly, PDF & Email