Digitalizacja najcenniejszych zbiorów Archidiecezji Lubelskiej

Archidiecezja Lubelska zrealizowała projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. Digitalizacja najcenniejszych zbiorów należących do Archidiecezji Lubelskiej wraz z ich udostępnieniem w sieci.

Był to kolejny etap projektu, który pozwolił na przeprowadzenie kwerendy, cyfryzację i digitalizację najcenniejszych zbiorów zabytków Archidiecezji Lubelskiej. Pierwszy etap projektu pozwolił na odkrycie ponad 200 zabytków, których nie obejmowały żadne spisy.

Głównym celem projektu było stworzenie aktualnego zasobu zabytków archidiecezjalnych oraz umieszczenie go w Internecie, co daje możliwość wykorzystania w celach popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych. Przeprowadzona kwerenda wskazała również na zabytki, które pilnie potrzebują interwencji konserwatorskiej.

Takie działania pozwolą – poprzez udostępnianie w sieci internetowej – na promocję dziedzictwa kulturowego Archidiecezji Lubelskiej oraz zachowanie go dla przyszłych pokoleń.

Zapraszamy do obejrzenia efektów projektu na stronie: https://koscioly.diecezja.lublin.pl/

Realizacja: Archidiecezja Lubelska

Partnerzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Anthill

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Print Friendly, PDF & Email