Czego chcesz od nas Panie za Twe hojne dary? – Parafialne Księgi Wdzięczności

Sierpień to miesiąc, w którym wyrażamy wdzięczność Bogu za dar przyrody, plony ziemi, pożywienie i bezpieczną pracę rolników. W tym szczególnym czasie w ramach akcji „Czego chcesz od nas Panie za Twe hojne dary?” programu Zielone Parafie objętego patronatem Konferencji Episkopatu Polski – Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska – pragną zaprosić wspólnoty parafialne do wyrażenia wdzięczności Bogu poprzez przypomnienie i kultywowanie pięknej tradycji modlitwy przy posiłkach.

“Ta chwila błogosławieństwa, choć bardzo krótka, przypomina nam o naszej zależności od Boga, umacnia nasze poczucie wdzięczności za dary stworzenia, wyrażając uznanie dla tych, którzy swoją pracą zapewniają te dobra, oraz ugruntowuje solidarność z najbardziej potrzebującymi.”

Papież Franciszek, „Laudato si”

Każda chętna parafia otrzyma specjalne karty modlitewne z tradycyjnymi tekstami modlitw przed i po posiłku oraz miejscem na wyrażenie osobistej wdzięczności Panu, Dawcy wszelkiego życia. Karty modlitewne mogą zostać rozdane wiernym przy okazji Mszy Świętej w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny lub na parafialnej Mszy św. dożynkowej.

Karty wypełnione przez wiernych to inspiracja do utworzenia parafialnej Księgi Wdzięczności, jak również ogólnopolskiej – która zostanie opublikowana na stronie programu Zielone Parafie. Aby otrzymać pakiet materiałów – plakat akcji oraz karty modlitewne, wystarczy zgłosić taką chęć poprzez wiadomość email na adres: lsm.polska@livelaudatosi.org, podając dane do wysyłki. Zgłoszenia można wysyłać do 21 sierpnia 2022 r.

Więcej informacji: zieloneparafie.pl

Print Friendly, PDF & Email