Cyfrowa historia kościoła Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie

Dobiegł końca IV etap realizacji programu Cyfrowa historia Kościoła Rektoralnego pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie, którego zadaniem było stworzenie nowoczesnej aplikacji internetowej oraz udostępnienie przewodnika wirtualnego 3d online. W ten sposób zabytkowe zasoby Kościoła Pobrygidkowskiego – ufundowanego przez króla Władysława Jagiełło jako dziękczynne wotum za zwycięstwo pod Grunwaldem (1412-1426) – zaprezentowano i udostępniono w formie wirtualnej.

Projekt zakładał dwa cele:

1. Zbudowanie aplikacji internetowej, która w sposób przyjazny użytkownikom, przy użyciu współczesnych technologii internetowych, będzie udostępniała, prezentowała i pomagała wyszukać wg metadanych, wszystkie dotychczas zdigitalizowane obiekty związane z kościołem pobrygidkowskim, tworząc podsumowanie dotychczas zrealizowanych projektów w ramach programu Kultura Cyfrowa.

modele zabytków oraz tabliczek memoratywnych:
https://brygida-arch.vercel.app
całość uwzględniająca wszystkie zrealizowane dotychczas projekty:
https://brygida-start.vercel.app/

2. Udostępnienie przewodnika wirtualnego 3d po kościele w formie online oraz integracja tegoż przewodnika z aplikacją internetową, by obie części tworzyły spójną całość. Łącznie projekt doprowadził do udostępnienia 318 obiektów.

modele kościoła wewnątrz i zewnątrz:
https://brygida-model.vercel.app/
całość uwzględniająca wszystkie zrealizowane dotychczas projekty:
https://brygida-start.vercel.app

Na potrzeby projektu wykorzystane zostały zdigitalizowane w ramach działania – Kultura Cyfrowa 2016, 2017 oraz 2021 – zasoby, które stworzyły spójną, nowoczesną i dostępną w Internecie ofertę. Dzięki temu zasoby cyfrowe kościoła, zostały udostępnione zarówno do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych oraz naukowych.

Ponadto osiągnięto dodatkowe cele:

  • udostępniono i umożliwiono ponowne wykorzystanie zasobów cyfrowych;
  • zwiększono dostępność opracowanych zbiorów przy zastosowaniu atrakcyjnych form ich prezentacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
  • przełamano bariery w dostępie do dóbr kultury, w tym w dostępie do kultury dla osób niepełnosprawnych i wykluczonych cyfrowo;
  • udostępniono za pośrednictwem nowych mediów wartościowe zasoby polskiego dziedzictwa kulturowego.
  • stworzono – dzięki udostępnionym zbiorom – spójną ofertę edukacyjną i kulturalną skierowaną do szerokiego grona odbiorców.

W ramach realizowanego zadania, w kolejnych etapach zaprogramowano aplikację internetową:

  • aplikację napisano w języku JavaScript przy użyciu frameworka VueJs, z dodatkową opcją wyszukiwarki obiektów i projektów;
  • do aplikacji, jako podstrona, dodano i zintegrowano przewodnik wirtualny 3D po kościele;
  • dostosowano aplikację internetową oraz zintegrowanego przewodnika 3D do potrzeb osób niepełnosprawnych wg standardu WCAG 2.1;
  • audiodeskrypcji poddano opisy wszystkich dostępnych pozycji co znacząco zwiększyło ich dostępność.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Print Friendly, PDF & Email