Cud. W 1949 r. Lublin stał się Częstochową – promocja książki 2.07.2019

W dniu 2 lipca 2019 r. w Trybunale Koronnym o godz. 17.00 rozpocznie się debata promująca nową publikację Wydawnictwa Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium” pt. Cud. W 1949 r. Lublin stał się Częstochową.

W książce wydanej przy współpracy z Lubelskim Oddziałem IPN są opisane wydarzenia, jakie miały miejsce siedemdziesiąt lat temu w Lublinie, kiedy to w katedrze na kopi obrazu Matki Bożej Częstochowskiej pojawiły się łzy. W prezentowanej książce jest przedstawiona zarówno strona historyczna, jak i religijna. To pierwsze całościowe opracowanie tego tematu, wykorzystujące źródła, z których wiele było uważanych za zaginione.

Autorka – Mariola Błasińska – podzieliła książkę na dwie części.

W pierwszej, zatytułowanej Perspektywa historyczna, szczegółowo opracowała materiał zgromadzony m.in. w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie odnalazła dokumenty uznawane dotychczas przez badaczy za zniszczone. Poruszyła tu takie zagadnienia, jak: blokada miasta przez wojsko i milicję, akcja propagandowa w mediach, akcja masówek, wiec „antycudowy”, aresztowania i represje wobec więźniów.

Drugą część książki, noszącej tytuł Aspekt religijny wydarzenia, Autorka oparła przede wszystkim, choć nie tylko, na źródłach (relacjach, wspomnieniach, świadectwach) z Archiwum Archidiecezjalnego w Lublinie i dokumentach z kancelarii lubelskiej parafii archikatedralnej. W tej części Autorka oddała głos świadkom, którzy opisali swoje przeżycia duchowe, i omówiła koronację obrazu jako naturalną konsekwencję kultu religijnego. Książkę kończy rozdział, w którym ukazała znaczenie cudu lubelskiego.

Całość została ubogacona obszernym materiałem fotograficznym, na który składają się zdjęcia historyczne oraz współczesne, a także skany dokumentów państwowych i kościelnych.

Wydanie książki patronatem honorowym objęli: Arcybiskup Stanisław Budzik Metropolita Lubelski i Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, patronatem medialnym zaś: KAI, TVP LUBLIN,  Radio Lublin i wSieci HISTORII.

Print Friendly, PDF & Email