Comiesięczna Msza św. intencji III Synodu Archidiecezji Lubelskiej 25.05.2023

W czwartek, 25 maja 2023 r. o godz. 19.00 w Archikatedrze Lubelskiej ksiądz biskup Adam Bab będzie przewodniczył comiesięcznej Mszy Świętej w intencji trwającego III Synodu Archidiecezji Lubelskiej.

Serdecznie zapraszamy kapłanów i wiernych świeckich do uczestnictwa w Eucharystii oraz osobistej modlitwy w intencji Synodu.

Trwa III Synod Archidiecezji Lubelskiej. Jest on okazją dla parafii i diecezji, aby spotkać się, doświadczyć i przeżyć wspólnie drogę synodalną. Synod oznacza „podróżowanie razem” i polega na słuchaniu Ducha Świętego i siebie nawzajem, aby rozeznać drogę, którą mamy podążać.

MODLITWA W INTENCJI SYNODU :

Boże w Trójcy Świętej Jedyny,
Ty wzywasz nas nieustannie,
abyśmy stawali się świadkami Ewangelii.
Na Twoje Słowo wyruszamy w drogę,
podejmując dzieło III Synodu
Archidiecezji Lubelskiej.
Spraw Panie, abyśmy się otworzyli
na odnawiające działanie Ducha Świętego
w naszych parafiach, rodzinach i wspólnotach.
Zawierzamy Ci wszystkich uczestników Synodu
i cały Lud Boży archidiecezji lubelskiej.
Niech postanowienia i owoce Synodu
uczynią nasz Kościół diecezjalny
domem i szkołą komunii,
abyśmy odkrywając Eucharystię
jako źródło jedności i miłości
stawali się autentyczną wspólnotą wiary,
w której każdy znajduje swoje miejsce.
Maryjo, Matko Kościoła i Niewiasto Eucharystii,
prowadź nas i wspieraj w synodalnej drodze,
na której pragniemy spotkać Twojego Syna.

Święty Stanisławie Biskupie,
módl się za nami
Święty Janie Kanty,
módl się za nami
Święty Janie Pawle II,
módl się za nami
Błogosławiony Stefanie Wyszyński,
módl się za nami.

Print Friendly, PDF & Email