„By nie zmarnować bogactwa młodości” – konferencja 5.04.2017

Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Lubelski Kurator Oświaty Teresy Misiuk oraz Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” serdecznie zapraszają na konferencję poświęconą nauczaniu Kardynała Wyszyńskiego dotyczącego wychowania: „By nie zmarnować bogactwa młodości” …Drogowskazy Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Św. Jana Pawła II.

Konferencja odbędzie się 5 kwietnia 2017 roku o godzinie 11.15 w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spokojnej 4.

Odbędą się następujące wykłady:

– Jakiego człowieka chciał wychować Prymas Tysiąclecia – dr hab. Alina Rynio, KUL
– Kardynał Stefan Wyszyński patriota i mąż stanu – dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL

Pokaz filmu „Jan Paweł II i Prymas Wyszyński” oraz spotkanie z reżyserem Pawłem Woldanem.

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa „Idącym ku przyszłości”. Wystawa prezentuje obchody Sacrum Poloniae Millennium w istniejących wówczas diecezjach polskich. Jest mało znanym dotąd zapisem fotograficznym świętowania wydarzeń z 1966 roku. Teksty na poszczególnych planszach są zaczerpnięte z nauczania Prymasa Tysiąclecia, Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Civitas-Wyszyński-17

Print Friendly, PDF & Email