Biało-czerwone ABC. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną na Ukrainie.

W ramach dotacji udzielonej przez Fundację Wolność i Demokracja wzmocniono działalność szkółki języka polskiego mieszczącej się przy Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kiwercach.

Uzyskane środki zapewniły utrzymanie placówki poprzez wsparcie finansowe na rzecz nauczycieli oraz pracowników administracyjnych. Udało się również zakupić projektor, który pozwoli na uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć języka polskiego oraz zainteresowanie większej ilości osób nauką języka.

Wschodnią część Ukrainy zamieszkuje wiele osób polskiego pochodzenia, co zwiększa zapotrzebowanie na kształtowanie polskości oraz naukę języka polskiego. Z tego powodu utworzona została szkółka przy Parafii w Kiwercach (obwód Wołyński), która obecnie zrzesza 34 uczniów.

Projekt realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Print Friendly, PDF & Email