Archidiecezja Lubelska rozpoczęła realizację zadania pn.: Zwiększenie skali digitalizacji zasobów cmentarzy na terenie Archidiecezji Lubelskiej oraz poprawa interoperacyjności i bezpieczeństwa systemu SeAK.

Projekt dotyczy zwiększenia dostępności ISP poprzez digitalizację zasobów cmentarzy zlokalizowanych na terenie Archidiecezji Lubelskiej. W ramach projektu przewidziano inwentaryzację i digitalizację grobów. Efekty inwentaryzacji grobów zostaną zaimplementowane do systemu informatycznego będącego w posiadaniu Wnioskodawcy (system SeAK) i udostępnione w sieci Internet każdemu niezalogowanemu użytkownikowi.

Projekt obejmuje również integrację systemu SeAK z centralnym, ogólnopolskim systemem informacji o osobach zmarłych i miejscach pamięci (projekt Cyfryzacja Miejsc Pamięci). W projekcie przewidziano także prace związane z poprawą cyberbezpieczeństwa oraz dostosowanie treści do standardu 2.1 WCAG (A) w odniesieniu do e-usługi utrzymania i zarządzania miejscami pochówku (działającej w ramach systemu SeAK).

W projekcie przewidziano zakup usług dotyczących inwentaryzacji i digitalizacji grobów oraz usług programistycznych dotyczących przygotowania i integracji systemu SeAK z centralnym, ogólnopolskim systemem i zwiększeniem jego bezpieczeństwa i dostępności.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności informacji publicznych poprzez inwentaryzację i digitalizację grobów, poprawę cyberbezpieczeństwa oraz dostosowanie treści do standardu 2.1 WCAG (A) w odniesieniu do e-usługi utrzymania i zarządzania miejscami pochówku (działającej w ramach systemu SeAK) oraz integrację z centralnym, ogólnopolskim systemem informacji o osobach zmarłych i miejscach pamięci. Cel główny projektu jest zgodny z celem Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie FEL 2021-2027, który dotyczy czerpania korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych oraz usprawnieniu realizacji procedur administracyjnych, poprawę wydajności cyfrowego świadczenia usług publicznych.

Całkowita wartość projektu: 4 690 217,04

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 3 986 684,48

Print Friendly, PDF & Email