Antonio Guido Filipazzi nowym Nuncjuszem Apostolskim w Polsce

We wtorek 8 sierpnia 2023 r. Nuncjatura Apostolska w Polsce przekazała komunikat, iż Ojciec Święty Franciszek mianował Nuncjuszem Apostolskim w Polsce arcybiskupa Antonio Guido Filipazziego, dotychczasowego Nuncjusza Apostolskiego w Nigerii.

Jego Ekscelencja Arcybiskup Antonio Guido FILIPAZZI

Urodzony 8 października 1963 r. w Melzo (Mediolan) we Włoszech.
Święcenia kapłańskie otrzymał 10 października 1987 r. Inkardynowany do diecezji Ventimiglia-San Remo.
Po uzyskaniu doktoratu z prawa kanonicznego, został skierowany do pracy dyplomatycznej przy Stolicy Apostolskiej w dniu 1 lipca 1992 r.
Pracował na placówkach dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej na Sri Lance, w Austrii, w Niemczech oraz w sekcji ds. relacji z państwami Sekretariatu Stanu.
Dnia 8 stycznia 2011 r. został mianowany Nuncjuszem Apostolskim i podniesiony do godności arcybiskupiej (abp tytularny Sutri).
Dnia 5 lutego 2011 r. otrzymał święcenia biskupie.
Dnia 23 marca 2011 r. został wyznaczony Nuncjuszem Apostolskim w Indonezji.
Dnia 26 kwietnia 2017 r. został mianowany Nuncjuszem Apostolskim w Nigerii.
Dnia 24 października 2017 r. został ustanowiony Stałym Przedstawicielem przy Wspólnocie Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ecowas/cedeao).
Dnia 8 sierpnia 2023 r. został mianowany 74. Nuncjuszem Apostolskim w Polsce.
Oprócz włoskiego, zna również język francuski, angielski i niemiecki.


Nuncjatura Apostolska w Polsce

N. 9715/23

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek
mianował Nuncjuszem Apostolskim w Polsce abp. Antonio Guido Filipazzi, dotychczasowego Nuncjusza Apostolskiego w Nigerii.

Warszawa, 8 sierpnia 2023 roku.

ks. prał. Pavol Talapka
Chargé d’Affaires a.i.


więcej/za: https://nuncjatura.pl/

Print Friendly, PDF & Email