Aby obecne i przyszłe pokolenia Polaków pozostawały wierne łasce chrztu

Podczas środowej audiencji generalnej, 13 kwietnia 2016 r., papież Franciszek kierując swoje słowo do Polaków, nawiązał do tegorocznych obchodów jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski, którego centralne uroczystości rozpoczynają się 14 kwietnia br. w Gnieźnie, a kontynuacją ich będą wydarzenia w Poznaniu, w dniach 15-16 kwietnia br.

Ojciec Święty powiedział:

Drodzy bracia i siostry, w tych dniach Kościół w Polsce obchodzi 1050. rocznicę chrztu. Razem z Pasterzami [Kościoła] i wiernymi dziękuję Bogu za ten historyczny akt, który przez wieki kształtował wiarę, duchowość i kulturę waszego Narodu, we wspólnocie ludów, które Chrystus zaprosił do udziału w tajemnicy Jego śmierci i zmartwychwstania. Dziękujecie Bogu ? według słów św. Jana Pawła II ? za to, że ?zostaliście zanurzeni w wodzie, która odbija w sobie obraz Boga żywego ? w wodzie, która jest falą wieczności: ?źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu? (J 4, 14)? (Kraków, 10.06.1979).

Proszę Boga, aby obecne i przyszłe pokolenia Polaków pozostawały wierne łasce chrztu, dając świadectwo miłości Chrystusa i Kościoła. Niech miłosierny Bóg udzieli swojego błogosławieństwa wszystkim Polakom żyjącym w Kraju i poza granicami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

W audiencji uczestniczyli między innymi pielgrzymi z parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy z Lubartowa w archidiecezji lubelskiej.

Słowa Ojca Świętego do Polaków poprzedziło streszczenie po polsku papieskiej katechezy przez ks. prałata Pawła Ptasznika z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:

Print Friendly, PDF & Email