740. rocznica zjawienia Matki Bożej w Kęble – 15.08.2018

W środę 15 sierpnia 2018 r. w Kęble koło Wąwolnicy odbędą się uroczystości upamiętniające cudowne zjawienie Matki Bożej z 1278 r. Głównym punktem świętowania będzie Msza św. o godzinie 12.00 w Bazylice w Wąwolnicy. Eucharystię poprzedzi odsłonięcie obrazu Stanisława Eugeniusza Bodesa, który odtworzył na płótnie artystyczną wizję cudownego zdarzenia. Obraz zawiśnie w Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy.

Porządek uroczystości:

11.45 – Bazylika Mniejsza – Poświęcenie obrazu przedstawiającego Zjawienie Matki Bożej w Kęble w 1278 roku.
12.00 – Msza Święta dziękczynna – Bazylika Mniejsza w Wąwolnicy.
13.30 – Prezentacja Kultury Materialnej i Zwyczajów Rycerskich w Średniowiecznej Polsce XIII wieku. Grupa rekonstrukcyjna Chorągwi Rycerstwa Ziemi Lubelskiej – Plac różańcowy.
16.45 – Prezentacja banneru 3-krotnie powiększonego obrazu przedstawiającego Zjawienie Matki Bożej w Kęble.
17.00 – Msza Święta – Plac przy Kaplicy w Kęble.

Opisane w lokalnej księdze parafialnej wydarzenie sprzed 740 lat urosło z czasem do rangi symbolicznego początku opieki Matki Bożej nad Polskim narodem.

Cudowne wydarzenie z udziałem drewnianej figury Matki Boskiej miało miejsce podczas najazdu tatarskiego na ziemie polskie. W obozie jenieckim pod Kębłem tatarscy najeźdźcy sprofanowali czczoną przez miejscową ludność świętą figurę i szydzili z wiary pojmanej ludności. Cud sprawił, że Tatarzy w popłochu opuścili swój obóz, a miejscowa ludność odzyskała wolność. Kroniki parafialne tak opisują cudowne zdarzenie: „nad Matką Bożą ukazała się jasność i unosić się zaczęła w górę, na przeciwległej górze o paręset kroków stanęła na lipie, jakoby uchodząc z rąk niewiernych, tymczasem jeszcze bardziej przerażeni Tatarzy, jak najszybciej uciekali, tak że łupy co nie były na wozach i jeńców pozostawili, nie myśląc o zdobywaniu zamku. Po ich ucieczce statua Matki Bożej nazad stanęła na kamieniu”.

Wieść o zjawieniu się Matki Bożej rozeszła się błyskawicznie po okolicy, a figurka zasłynęła wielkimi łaskami. W miejscu tego wydarzenia Otton Jastrzębczyk wybudował drewnianą kaplicę, w której umieszczono cudowną rzeźbę. W roku 1700 za zgodą papieża Inocentego XII figurę przeniesiono do wąwolnickiego kościoła parafialnego.

Kębelski cud nie był jednorazowym epizodem, ale początkiem trwającej wciąż nadprzyrodzonej obecności Matki Boskiej Kębelskiej w Wąwolnicy. Od samej tylko koronacji cudownej figury w 1978 r. do lipca 2012 r. w „Księdze łask” Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej odnotowano ponad 270 cudownych zdarzeń.

Organizatorami uroczystości są: Parafia pw. Świętego Wojciecha w Wąwolnicy, Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Wąwolnicy, Wójt Gminy Wąwolnica.

Print Friendly, PDF & Email