70 rocznica uwolnienia biskupa Mariana Leona Fulmana

W 70. rocznicę powrotu biskupa lubelskiego Mariana Leona Fulmana do diecezji, w miejscu jego wojennego internowania – na plebanii parafii pw. św. Małgorzaty Antiocheńskiej w Nowym Sączu – 9 lutego 2015 r. miało miejsce poświęcenie pamiątkowej tablicy „człowieka Kościoła, głębokiej wiary – jak zauważył pasterz diecezji tarnowskiej – ale także olbrzymiego ducha patriotycznego […] którego pięć lat życia, pośród zawieruchy wojennej zostało zawiązane z tym miastem i z tą parafią”. Aktu poświęcenia dokonał bp Andrzej Jeż, biskup tarnowski wraz z abpem Stanisławem Budzikiem, metropolitą lubelskim.

Odsłonięcie tablicy poprzedziła Msza św. w bazylice sprawowana pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Budzika, biskupa Andrzeja Jeża i biskupa Mieczysława Cisło. W koncelebrze uczestniczyło kilkudziesięciu przedstawicieli lubelskiego duchowieństwa, przedstawiciele Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu i miejscowego dekanatu. Wśród uczestników Eucharystii znaleźli się także przedstawiciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, duszpasterstwa nauczycieli, bankowców i młodzieży oraz osoby życia konsekrowanego, osoby indywidualne przybyłe na uroczystości i mieszkańcy Nowego Sącza.

fulman5

Biskup Marian Leon Fulman (1866-1945), biskup lubelski (1918-1945), w dniu 17 listopada 1939 r,. wraz z pracownikami kurii biskupiej i obecnymi w tym dniu księżmi, został aresztowany przez Niemców (pod fałszywym zarzutem przechowywania broni) i osadzony w Zamku Lubelskim. Tutaj wraz z 11 innymi księżmi i biskupem pomocniczym bł. Marianem Goralem skazany został na karę śmierci. Zamieniono jednak tę karę na obóz koncentracyjny w Sachsenhausen.

W na początku 1940 roku biskup Fulman został zwolniony z obozu i przewieziony w miejsce odosobnienia w Nowym Sączu. Miejscem jego pobytu stała się plebania parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Mieszkał tutaj od 25.02.1940 r. do 9.02.1945 r.  Stąd potajemnie kierował diecezją lubelską. W urządzonej w pokoju na plebanii kaplicy wyświęcił 37 lubelskich księży.


Biskup Fulman powrócił do Lublina 9 lutego 1945 r. Stan jego zdrowia był już jednak bardzo słaby. Zmarł 18 grudnia 1945 r. Pochowany został w krypcie biskupów w katedrze lubelskiej.

fot. U. Buglewicz

Print Friendly, PDF & Email