34. Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy na Jasną Górę 4-5.11.2017

Krajowe Duszpasterstwo Kolejarzy serdecznie zaprasza wszystkich pracowników kolei, emerytów, rencistów i przyjaciół z rodzinami na 34. Ogólnopolską Pielgrzymkę Kolejarzy na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach 4-5 listopada 2017 r. Uroczystościom będzie przewodniczył ks. abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Tegoroczna pielgrzymka odbywać się będzie pod hasłem: Idźcie i głoście z Maryją.

Wraz z kolejarzami z Polski na Jasnej Górze tradycyjnie już będą modlić się wspólnie kolejarze z Białorusi, Francji, Słowacji i Węgier.

W blasku Maryjnych Jubileuszy – 100. rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie i 300. rocznicy koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, pielgrzymujemy do naszej Matki i Królowej w duchu dziękczynienia za doznane łaski. Za jej pośrednictwem pragniemy zanosić prośby o prawdziwą wolność, o żywą wiarę, o nadzieję i godne życie.
W roku ustanowionym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rokiem św. Brata Alberta, biorąc Świętego za wzór i przewodnika na drodze miłości Boga i bliźniego, będziemy prosić o pomoc Chrystusa i Jego Matkę, abyśmy mogli realizować Ewangelię w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. […]
Macierzyńskiej opiece Matki Bożej zawierzymy nasze rodziny i Polskie Koleje Państwowe – miejsce kolejarskiej służby.

PROGRAM PIELGRZYMKI:

ZAPROSZENIE:

Print Friendly, PDF & Email