23. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa – wspieramy misjonarzy 24-31.07.2022

Po raz dwudziesty trzeci, w dniach 24-31 lipca 2022 obchodzimy w Kościele w Polsce Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa pod hasłem: „Niesiemy Narodom Pokój Chrystusa”. Obchody te organizowane są przez misyjne stowarzyszenie MIVA Polska, zajmujące się pomocą misjonarzom w zdobywaniu środków transportu. Odbywają się one pod patronatem Komisji Episkopatu Polski ds. Misji i związane są ze wspomnieniem świętego Męczennika ze starożytności chrześcijańskiej, św. Krzysztofa, który jest czczony jako Patron Kierowców i Podróżujących.

W tym czasie za wstawiennictwem św. Krzysztofa – patrona kierowców i podróżujących – będziemy modlić się za wszystkich użytkowników dróg o bezpieczne ich podróżowanie. Ważnym punktem obchodów będzie też błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów oraz wsparcie misjonarzy w zdobywaniu środków transportu.

…misjonarze, także ci posłani przez Kościół w Polsce, którzy ofiarnie pracują w 99 krajach świata realizując nakaz misyjny Pana Jezusa: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 19-2). Zadanie to powierzone Kościołowi jest aktualne w XXI w., bowiem nadal widać niezmierzone horyzonty misji (por. Jan Paweł II, Redemptoris missio, 1).

Komunikat Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, bp. Jana Piotrowskiego na XXIII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa 24-31 lipca 2022

Przy tej okazji do wszystkich użytkowników pojazdów corocznie kierowany jest także apel o udział w Akcji św. Krzysztof i wsparcie misjonarzy w zakupie środków transportu poprzez przeznaczenie na ten cel 1 grosza za każdy przejechany kilometr.

Środki transportu w misjonarskim posługiwaniu odgrywają ważną i niezastąpioną rolę. Nie tylko ułatwiają i umożliwiają codzienną pracę, ale i pomnażają możliwości pomocy i częstszej obecności w wielu wspólnotach i stacjach misyjnych oddalonych od misyjnego centrum.

Pomoc MIVA Polska w 2021 roku w liczbach:
• Liczba zrealizowanych projektów: 137
• Liczba zakupionych pojazdów: 1336
• Liczba krajów świata, w których były realizowane projekty: 35
• Łącznie przekazana przez MIVA Polska suma na misyjne pojazdy : 1.013.168 Euro

W ramach Akcji św. Krzysztof 1 gr za 1 km za rok 2021: przy poświęceniu pojazdów w parafiach zostało zebranych i przekazanych do MIVA Polska 3.855.736 zł, indywidualni ofiarodawcy przekazali na konto MIVA Polska 1.405.264 zł, podczas gdy instytucje przekazały 85.407 zł.

więcej / materiały do pobrania: www.miva.pl

Print Friendly, PDF & Email