10. rocznica śmierci o. prof. Mieczysława A. Krąpca 7-8.05.2018

Z okazji 10 rocznicy śmierci o. prof. Mieczysława A. Krąpca, wieloletniego rektora i profesora KUL, Katedra Metafizyki KUL, którą kierował o. Krąpiec oraz Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu we współpracy z Fundacją Deo et Patriae, zapraszają na Spotkania poświęcone Osobie i Dziełu Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca, które odbędą się w dniach 7-8 maja 2018 r.

W tym roku przeżywamy 10 rocznicę śmierci Ojca prof. Mieczysława A. Krąpca, Rektora KUL, człowieka wielce zasłużonego dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Kościoła Polskiego i Polskiej filozofii. W stuleciu istnienia KUL, jako profesor oddał 58 lat swego życia Uniwersytetowi, w tym 13 lat jako Rektor, kierujący nim w jednych z najtrudniejszych latach w dla KUL i Polski (1970-1983).

7 maja 2018 r. (poniedziałek)

12.30Msza św. za śp. o. prof. Krąpca – w Kościele Akademickim KUL

14.00prezentacja filmowej wypowiedzi śp. o. prof. Krąpca nt. historii KUL oraz wykład prof. Mieczysława Ryby: O wkładzie Mieczysława A. Krąpca w rozwój Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – w sali 114 (CTW)

8 maja 2018 r. (wtorek)

19.00Msza św. za śp. o. prof. Krąpca – w Kościele Akademickim KUL

20.00Koncert „Cameraty Lubelskiej” przeplatany tekstami Krąpca w interpretacji Jerzego Zelnika „Ojciec Krąpiec- w Kościele Akademickim KUL

Print Friendly, PDF & Email