1% podatku dla podopiecznych Caritas Archidiecezji Lubelskiej

Trwa kolejny okres rozliczeń podatkowych, w którym Caritas Archidiecezji Lubelskiej zwraca się z prośbą o przekazywanie swojego 1% podatku na rzecz bezdomnych i ubogich będących jej podopiecznymi. Aby to zrobić wystarczy w rubryce K wpisać nr KRS – 0000245970 oraz kwotę nieprzekraczającą 1% dochodu.

Zebrane w tym roku pieniądze pomogą Caritas Archidiecezji Lubelskiej w przygotowywaniu ciepłych posiłków, które przez cały rok wydawane są bezpłatnie dla bezdomnych i potrzebujących wsparcia w Anielskiej Przystani – jadłodajni prowadzonej przy siedzibie Caritas (Lublin, al. Unii Lubelskiej 15), a także odpowiadać na apele indywidualne osób, które dotknęły różne kryzysy życiowe – pogorzelców, ofiary klęsk żywiołowych czy rodzin dotkniętych chorobą jednego z jej członków.

W 2021 roku z urzędów skarbowych otrzymaliśmy wpłaty na kwotę 87.822,80 zł. Z tej sumy ponad 30 tysięcy złotych przekazaliśmy osobom indywidualnym, które otrzymały zgodę na prowadzenie zbiórki pieniędzy w taki sposób, a darczyńcy wskazali ich imiona i nazwiska jako cel szczegółowy, zaś pozostała kwota wykorzystana została na zakup sprzętu medycznego: koncentratorów tlenu, łóżek rehabilitacyjnych, akcesoriów medycznych na potrzeby Hospicjum Domowego, a także dofinansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci i dorosłych. Dziękujemy każdemu, kto uwzględnił nas w swoim rozliczeniu za 2020 r.

Caritas Archidiecezji Lubelskiej

więcej: https://lublin.caritas.pl/

Print Friendly, PDF & Email