Arcybiskup Stanisław Budzik

Arcybiskup Stanisław Budzik
Arcybiskup Metropolita Lubelski


 Urodził się dnia 25 kwietnia 1952 r. w Łękawicy k. Tarnowa. Po złożeniu w 1971 roku egzaminu dojrzałości w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych otrzymał święcenia kapłańskie w dniu 29 maja 1977 r. z rąk bpa Jerzego Ablewicza.
Pracował jako wikariusz w parafiach Limanowa (1977-1980) i Tarnów-Katedra (1980-1982). W 1982 r. został skierowany na studia specjalistyczne z dogmatyki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Innsbrucku, uwieńczone doktoratem obronionym w 1988 r. Po powrocie do diecezji w 1989 r. był przez kilka miesięcy wikariuszem w parafii pw. św. Maksymiliana w Tarnowie. Powierzone mu zostały ponadto obowiązki dyrektora nowo utworzonej Caritas Diecezji Tarnowskiej, którą kierował do 1990 r. Przez kilka lat (1990-1995, 1997-1998) kierował Wydawnictwem Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, którego był pierwszym dyrektorem, organizując od podstaw jego funkcjonowanie.Od 1989 r. jest wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, zaś w latach 1997-2004 wykładał na kursie licencjacko-doktorskim w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 1998 r., decyzją Rady Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych. W roku 2002 powierzono mu stanowisko profesora nadzwyczajnego PAT w Krakowie. Jest autorem i redaktorem kilkunastu książek oraz stu kilkudziesięciu artykułów. Pod jego kierownictwem powstało kilka prac doktorskich oraz kilkadziesiąt magisterskich.Przez pewien czas pełnił funkcję rzecznika prasowego biskupa tarnowskiego Józefa Życińskiego oraz był członkiem rady programowej Radia „Dobra Nowina”. W latach 1998-2004 był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W 1999 r. został mianowany kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej w Tarnowie a w 2001 r. wybrany został na jej prepozyta. W dniu 11 czerwca 2001 r. Ojciec Święty Jan Paweł II obdarzył go godnością kapelana Jego Świątobliwości.Papież Jan Paweł II mianował go dnia 24 lutego 2004 r. biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej i biskupem tytularnym Hólar (Islandia). Święcenia biskupie przyjął w dniu 3 kwietnia 2004 r. w Bazylice Katedralnej w Tarnowie z rąk Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca. Współkonsekratorami byli abp metropolita lubelski Józef Życiński i nuncjusz apostolski w Polsce, abp Józef Kowalczyk.
W czerwcu 2007 r. został mianowany Sekretarzem Generalnym Konferencji Episkopatu Polski.
W dniu 26 września 2011 r. został ogłoszony Arcybiskupem Metropolitą Lubelskim.
Uroczysty ingres do Archikatedry Lubelskiej i objęcie archidiecezji miały miejsce 22 października 2011 r.

Homilia Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego Stanisława Budzika wygłoszona podczas ingresu w dniu 22.10.2011 r.

herb arcybiskupa – wersja bitowa
herb arcybiskupa – wersja wektorowa


w skrócie:

Arcybiskup STANISŁAW BUDZIK

Arcybiskup Metropolita Lubelski
Wielki Kanclerz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
doktor habilitowany teologii

w Konferencji Episkopatu Polski:

Członek Rady Stałej
Przewodniczący Kościelnej Komisji Konkordatowej
Przewodniczący Rady Programowej KAI
Członek Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski w 2016 r.

dewiza biskupia: In virtute Crucis – W mocy Krzyża

urodzony – 25 kwietnia 1952 r. w Łękawicy k. Tarnowa
święcenia prezbiteratu –  29 maja 1977 r. w Tarnowie
mianowany biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej (tyt. Hólar) – 24 lutego 2004 r.
święcenia biskupie – 3 kwietnia 2004 r. w Tarnowie
sekretarz Konferencji Episkopatu Polski – od czerwca 1997 do listopada 2011 r.
mianowany arcybiskupem metropolią lubelskim – 26 września 2011 r.
objął diecezję – 22 października 2011 r.


adres:

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
20-105 Lublin

SEKRETARZ ARCYBISKUPA:
ks. dr Adam Jaszcz

tel. 81 532 34 68
fax 81 534 61 35
e-mail: sekretarz@diecezja.lublin.pl


www.twitter.com/stanislawbudzik

Print Friendly, PDF & Email