Zmiany w zasadach bezpieczeństwa od 27.03.2021

Od soboty, 27 marca 2021 r. wprowadzone zostają nowe zasady bezpieczeństwa, które obowiązywać będą do 18 kwietnia br., czyli obejmą także okres Świąt Wielkanocnych.

Kult religijny

Od 27 marca, w miejscach kultu religijnego obowiązuje nowy limit osób – na 1 osobę będzie musiało przypadać 20 m2. Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odległości od innych osób, zarówno w budynku jak i na zewnątrz.

§ 26.8. Do dnia 9 kwietnia 2021 r. zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:
1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 20 m2 powierzchni, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust.1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;
2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust.1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.

§ 26.9. Przed wejściem do budynków i innych obiektów kultu religijnego informuje się o limicie osób, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.

Bez zmian pozostają wskazania dotyczące zasłaniania ust i nosa w trakcie sprawowania kultu religijnego:

§ 25.1. Do dnia 9 kwietnia 2021 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa:
2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
d) w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: […] kultu religijnego…
3) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

§ 25.3. Nakazu określonego w ust.1 i 2 nie stosuje się w przypadku:
8) sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania;

Print Friendly, PDF & Email