Biblijna ikona św. Józefa – nowość wydawnictwa Gaudium

Rok 2021 ogłoszony został przez Ojca Świętego Franciszka jako Rok Świętego Józefa. Nawiązuje do niego nowa publikacja ks. prof. Mirosława S. Wróbla przygotowana przez Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej GAUDIUM, a zatytułowana „Biblijna ikona św. Józefa„. Pozwala ona bliżej poznać opiekuna naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

„Biblijna ikona św. Józefa” to adekwatne określenie zamysłu literackiego, jaki podjął Autor w swej nowej pracy. Jeśli bowiem ikona stanowi „okno” otwarte na świat nadprzyrodzony, to omawiana książka ma taki właśnie charakter. Punktem wyjścia są tu wyłącznie teksty ewangeliczne, dotyczące św. Józefa. Ułożone chronologicznie, pozwalają one odtworzyć wiarygodny obraz Patrona Kościoła. Każdy z rozdziałów, obok starannie dobranych słów Ewangelii, zawiera krótką medytację nad ich treścią, a także miniaturę poetycką, która przez modlitwę prowadzi do progu kontemplacji konkretnej sceny ewangelicznej. Dobrany z gustem materiał ikonograficzny świetnie koreluje z treścią medytacji.

Z recenzji ks. prof. Antoniego Troniny

Książka zawiera piętnaście biblijnych medytacji, będących kompozycją Słowa Bożego i poetyckich rozważań autora. Ułatwi to czytelnikom wejście w kontemplację tajemnicy pokornej obecności św. Józefa w życiu Pana i Kościoła.

Autor, sięgając do skarbca lectio divina, pomaga nam kontemplować Słowo w sercu św. Józefa. Dzięki temu odkrywamy, że nie jesteśmy już tylko biernymi odbiorcami, ale uczestnikami dzieła zbawienia w naszym codziennym życiu. Niniejsza książka z pewnością nie będzie tylko jednorazową lekturą, po przeczytaniu nie odłożymy jej na półkę, lecz stanie się ona inspiracją do codziennej modlitwy i kontemplacji ikony św. Józefa w naszym życiu.

Ze wstępu ks. abpa Stanisława Budzika

Dopełnieniem tekstu są ilustracje witraży, ikon i krajobrazów Ziemi Świętej, pochodzące z archiwum Sióstr Karmelitanek z Betlejem. Całość – Słowo Boże, poezja i obraz zachęcają do głębokiego spotkania z Patronem roku 2021 i z samym Jezusem.

więcej:

Print Friendly, PDF & Email