Wakacje z Caritas Archidiecezji Lubelskiej

Tradycyjnie już z początkiem lata rusza wakacyjna akcja skierowana do najmłodszych podopiecznych Caritas. Jak co roku Caritas Archidiecezji Lubelskiej organizuje wakacyjny wypoczynek dla dzieci i młodzieży z archidiecezji lubelskiej, z Białorusi, a także dla wolontariuszy. Podczas pięciu dwunastodniowych turnusów w ośrodkach Caritas wypoczywać będzie blisko pięćset osób.

Oferta wypoczynku skierowana jest przede wszystkim do dzieci z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodzietnych, z placówek opiekuńczo–wychowawczych i rodzin zastępczych oraz dzieci polskiego pochodzenia z Białorusi i z Ukrainy. Chcemy, aby czas spędzony z Caritas był przepełniony miłością, nadzieją, Bogiem (na każdym turnusie obecny jest duszpasterz). Przygotowane zostały zabawy integracyjne, warsztaty muzyczne, plastyczne, taneczne, festiwale piosenki, turnieje wiedzy, konkursy i inne atrakcje.

Cztery turnusy wakacyjne odbędą się w „Domu Zawierzenia” nad jeziorem Firlej oraz jeden w „Domu Spotkania” w Dąbrowicy.

Terminy turnusów w Firleju:

I turnus: 23-29 czerwca – 100 wolontariuszy Caritas
II turnus: 02-13 lipca – 100 dzieci z archidiecezji
III turnus: 16-27 lipca – 100 dzieci (w tym 45 z Białorusi)
IV turnus: 20-31 sierpnia – 100 dzieci

Terminy turnusów w Dąbrowicy:

I turnus: 12-23 lipca – 100 dzieci (w tym 45 z Białorusi)

Wypoczynek dzieci polskiego pochodzenia z Białorusi finansowany jest przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej w ramach realizacji zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku pt. „Wakacje z Caritas – pobyty integracyjno-edukacyjne w Polsce”.

Pobyt dzieci w dniach 2-13 lipca w „Domu Zawierzenia” nad Firlejem i 20-31 sierpnia w „Domu Spotkania” w Dąbrowicy jest współfinansowany przez Wojewodę Lubelskiego, w imieniu którego działa Lubelski Kurator Oświaty, w ramach realizacji zadania publicznego pt. Wspieranie wykonywania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 roku, tytuł wypoczynku to „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

Print Friendly, PDF & Email