TV lectio divina – XX niedziela zwykła „C” (Łk 12, 49-53)

Ewangelia jest ważniejsza niż inne zasady, nawet te rodzinne. Gdy Chrystus kogoś pociąga za sobą, nieraz oznacza to konflikt w domu rodzinnym, ponieważ „pociągnięty” przez Chrystusa zaczyna żyć wg zasad ewangelicznych a nie domowych, które niestety, nie zawsze mają swe źródło w Ewangelii. Czy Chrystus może być przyczyną konfliktu? Czy takiego Chrystusa szukamy i chcemy dla Niego otwierać drzwi naszego życia społecznego, kulturalnego, finansowego…..rodzinnego? Medytację biblijną prowadzą ks. Józef Maciąg, ks. Maciej Warowny i ks. Robert Muszyński

(nagranie archiwalne z 2013 roku)

Print Friendly, PDF & Email