TV lectio divina – XX Niedziela zwykła „B” (J 6, 51-58)

Sprzeczali się między sobą Żydzi, jak Jezus może im dać swoje Ciało do spożywania. Dziś sprzeczamy się o to w Kościele, zwłaszcza po Reformacji. Czy wszyscy mamy pragnienie, by zasiąść przy jednym stole, by spożywać Pokarm, który daje życie? Zapraszamy do wspólnej medytacji biblijnej – ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email