TV lectio divina – XVI niedziela zwykła „A” (Mt 13, 24-43)

Często tego doświadczamy właściwie w każdej grupie, w której jesteśmy, że znajdzie się przynajmniej jedna osoba, która zakłóca „idealne” relacje panujące wewnątrz wspólnoty. Wystarczyłoby usunąć „chwasta” i życie byłoby piękne. Okazja czy pokusa? Zapraszamy do wspólnej medytacji Słowa Bożego: ks. Józef Maciąg, ks. Sławomir Laskowski i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email