Święty Jan Paweł II. Honorowy obywatel Lublina wzorem…

centrunJPII-konkursDo 30 października 2015 r. trwa czas składania prac w konkursie plastyczno-literackim: ?Święty Jan Paweł II. Honorowy obywatel Lublina wzorem dla każdego z nas?, organizowanym przez Centrum Jana Pawła II w Lublinie.

Konkurs ma przybliżyć osobę św. Jana Pawła II jako honorowego obywatela miasta Lublin i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Lublina i Archidiecezji Lubelskiej.

Konkurs plastyczno-literacki

Nadrzędną ideą konkursu jest ukazanie bogactwa tradycji, wywodzących się z wielokulturowości naszego miasta, oraz zwrócenie uwagi na wzajemny dialog i porozumienie. Konkurs ma przybliżyć osobę św. Jana Pawła II jako honorowego obywatela miasta Lublin jako wzoru dla każdego mieszkańca.

Wydarzenie będzie skierowane do uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Lublina i Archidiecezji Lubelskiej. W konkursie mogą brać udział również uczniowie niepełnosprawni.

Prace plastyczne mogą zostać wykonane w dowolnej technice, np.:  olej, pastela, akwarela, kredka, węgiel. W kategorii literatura będzie oceniana zarówno poezja, jak i proza.

Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymają dyplomy z podziękowaniem za udział oraz nagrody rzeczowe.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów nastąpi podczas uroczystego, wspólnego spotkania, połączonego z prezentacją wystawy wszystkich nadesłanych prac. Prace konkursowe eksponowane będą w ?Galerii przed Kaplicą?, przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie,   dostępnej dla wszystkich mieszkańców Lublina.


30 października 2015 – termin nadsyłania prac na adres Centrum Jana Pawła II w Lublinie
05 listopada 2015 ? uroczyste spotkanie konkursowe
05?20 listopada 2015 ? wystawa pokonkursowa w ?Galerii Przed Kaplicą?


Prace można przesyłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres:

Centrum Jana Pawła II
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin
czynne: poniedziałek-piątek: 9.00-13.00
tel. 81 532 10 58 wew. 336
+48 795 777 667
+48 795 771 667

www.cjp2.pl
mailto:biuro@cjp2.pl

Zadanie zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin

Print Friendly, PDF & Email