Seminarium Duchowne zaprasza

Drodzy Księża,
Wzorem lat ubiegłych, chciałbym serdecznie zaprosić młodzieńców na dzień skupienia do naszego Seminarium. Rozpocznie się on w Poniedziałek Wielkanocny (21 kwietnia br.) o godz. 17:00, zakończy zaś następnego dnia obiadem. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Kurii Metropolitalnej (http://diecezja.lublin.pl/news,1216) a za organizację spotkania odpowiada Ks. Prefekt Paweł Bartoszewski. Będziemy wdzięczni za poinformowanie zainteresowanych począwszy od III klasy gimnazjum.
Na Czcigodnych Księży oczekujemy w Wielki Czwartek, prosząc, by przybyć do Seminarium z odpowiednim wyprzedzeniem. Modlitwa w seminaryjnym kościele rozpocznie się o godz. 9:30, praktyczne zaś uwagi zawarte są pod adresem http://diecezja.lublin.pl/news,1217. Dziękuję za wszelkie przejawy życzliwości, które w Roku Jubileuszowym szczególnie sobie cenimy. Naszą modlitwą odwzajemnimy się także podczas uroczystości kanonizacyjnych w Rzymie w Niedzielę Miłosierdzia.
Szczęść Boże,
ks. Marek Słomka
Rektor Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie
Print Friendly, PDF & Email