Ograniczenia dotyczących udziału w liturgii związane z epidemią

W dniu 9 kwietnia 2020 r. przedłużono okres obowiązywania ograniczeń nałożonych w związku z epidemią koronawirusa (COVID-19). Dotyczy to także ograniczeń dotyczących udziału w liturgii do 5 osób.

Od 20 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) liczba osób, które będą mogły uczestniczyć w mszy lub innym obrzędzie religijnym, będzie zależała od powierzchni świątyni. W kościele na 1 osobę będzie musiało przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni [>>więcej<<]

Od 16 kwietnia (czwartek) każda osoba na ulicy będzie miała obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych.

Obowiązek dotyczy: noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa.
Na czym polega? Wszyscy mają obowiązek zasłaniania ust i nosa na ulicy, podczas ruchu pieszego, w urzędach, sklepach, miejscach świadczenia usług, zakładach pracy.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/zasady-na-dluzej

Wszyscy mają obowiązek zasłaniania ust i nosa w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: m.in. kultu religijnego. Powyższego obowiązku nie stosuje się w przypadku duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania.

zob.: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii [Dz.U. 2020 poz. 673]

Do niedzieli 19 kwietnia 2020 r. obowiązują nadal:

  • ograniczenia w wydarzeniach o charakterze religijnych – w kościołach może przebywać maksymalnie 5 osób.

Ograniczenia dotyczące sprawowania kultu religijnego, wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020  r. w sprawie  ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z  wystąpieniem stanu epidemii – obowiązujące w okresie od dnia 31 marca 2020  r. do odwołania
polegają na obowiązku zapewnienia, aby w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie lub w danym obiekcie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż: 
5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii [Dz.U. 2020 poz. 566 par. 9.1 pkt 3]

Do niedzieli 26 kwietnia obowiązuje nadal:

  • zamknięcie szkół i uczelni;
  • przedszkoli i żłobków;
  • zamknięcie pasażerskiego ruchu lotniczego;
  • zamknięcie międzynarodowego ruchu kolejowego.

Aktualne zasady i ograniczenia
https://www.gov.pl/web/koronawirus…

W okresie od dnia 1 kwietnia 2020r. do dnia 19 kwietnia 2020r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu […]
4) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

por. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 marca 2020 r… [Dz.U. 2020 poz. 566 par. 5 pkt 4]
Print Friendly, PDF & Email