Pomoc Kościoła katolickiego w Polsce dla Ukrainy – konferencja 13.04.2022

W środę, 13 kwietnia 2022 r., w Centrum Caritas Polska w Warszawie odbyła się konferencja prasowa prezentującą kompleksowe opracowanie dotyczące pomocy Kościoła katolickiego w Polsce dla Ukrainy, zorganizowana przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego w Polsce SAC oraz Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski.

W konferencji wzięli udział: bp Artur G. Miziński – sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, ks. Marcin Iżycki – dyrektor Caritas Polska oraz ks. Wojciech Sadłoń – dyrektor ISKK, a konferencję poprowadzi ks. Leszek Gęsiak SJ – rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

Raport Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w Polsce SAC został przygotowany w oparciu o badanie w trzech grupach podmiotów: w parafiach katolickich i grekokatolickich, w zakonach żeńskich i męskich, i obejmuje okres od 24 lutego do 31 marca br.

Zebrane dane wskazują, że:
• 98 proc. parafii zaangażowało się w pomoc uchodźcom i najczęściej była to pomoc finansowa
• 74 proc. parafii przekazało dary rzeczowe
• 45 proc. parafii zapewniło miejsca noclegowe

Parafie rzymskokatolickie i greckokatolickie, w okresie od 24 lutego do 31 marca 2022 roku, wynosiłazebrały i przekazały uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terytorium Polski pomoc finansową i rzeczową o wartości co najmniej 209 mln zł, męskie zakony – 29 mln zł, a zgromadzenia żeńskie – 4,3 mln zł. Wartość wsparcia udzielonego za pośrednictwem Caritas Polska i Caritas diecezjalnych to 241,3 mln zł.

Skala pomocy udzielanej uchodźcom z Ukrainy, przebywającym na terytorium Polski (nie badano wsparcia kierowanego na teren Ukrainy):

Skala pomocy udzielonej przez parafie:

• Udzielono pomocy finansowej o wartości 103 miliony złotych
• Przekazano dary rzeczowe o wartości 106 milionów złotych
• Zapewniono 282 tys. miejsc noclegowych
• Wydano 11 milionów posiłków
• 125 tys. dzieci udzielono opieki
• Zaopiekowano się 94 tys. osób starszych lub niepełnosprawnych
• 125 tys. osób udzielono pomocy psychologicznej lub terapeutycznej
• 52 tys. osobom udzielono pomocy związanej z poszukiwaniem pracy
• 752 tys. osób udzielono pomocy prawnej
• 543 tys. osób udzielono transportu

Skala pomocy udzielonej przez zakony żeńskie:

• Udzielono pomocy finansowej o wartości 1,8 miliona złotych
• Przekazano dary rzeczowe o wartości 2,5 milionów złotych
• Zapewniono 10 tys. miejsc noclegowych
• Wydano niemal 380 tys. posiłków
• 2,4 tys. dzieci udzielono opieki
• Zaopiekowano się 473 osobami starszymi lub niepełnosprawnymi
• Niemal 300 osobom udzielono pomocy psychologicznej lub terapeutycznej
• Prawie 500 osobom udzielono pomocy prawnej
• 4 tys. osób udzielono transportu

Skala pomocy udzielonej przez męskie domy zakonne:

• Udzielono pomocy finansowej o wartości 16 miliony złotych
• Przekazano dary rzeczowe o wartości 13 milionów złotych
• Zapewniono 27 tys. miejsc noclegowych
• Wydano 1,8 milionów posiłków
• 18 tys. dzieci udzielono opieki
• Zaopiekowano się 7 tys. osób starszych lub niepełnosprawnych
• 13 tys. osób udzielono pomocy psychologicznej lub terapeutycznej
• 4,5 tys. osobom udzielono pomocy związanej z pracą zawodową
• 25 tys. osób udzielono pomocy prawnej
• 23 tys. osób udzielono transportu

Dyrektor Caritas Polska, wskazał ponadto, że suma wpłat zebranych przez Caritas Polska oraz Caritas diecezjalne na pomoc Ukrainie przekroczyła 100 mln zł. Ponad połowa tej kwoty jest już w diecezjach i środki te zapewniają wsparcie dla ukraińskich uchodźców w Polsce, ale także dla mieszkańców Ukrainy. Wartość zaś wsparcia przekazanego w postaci darów rzeczowych wyniosła 136 mln zł.

źródła/więcej:

KEP: Bp Miziński: Sprawdzianem miłości Boga jest miłość braterska
ISKK: POMOC UCHODŹCOM Z UKRAINY PRZEZ KATOLICKIE PARAFIE I ZAKONY W POLSCE – Raport

foto: episkopat.pl

Print Friendly, PDF & Email