Kurs liturgiczny dla fotografów i operatorów kamer (20-21.08.2021)

Najbliższy kurs liturgiczny dla fotografów i operatorów kamer przewidziany jest w dniach 20-21 sierpnia 2021 r. (piątek-sobota). Ukończenie kursu jest niezbędne, aby można było dokumentować różnego rodzaju wydarzenia liturgiczne we wnętrzu kościoła. Termin zapisów drogą elektroniczną mija 16 sierpnia 2021 r .

Informacje dla kandydatów na kurs liturgiczny
dla fotografów i operatorów kamer

Kurs dla fotografów i operatorów kamer przeprowadzą Archidiecezjalne Centrum Formacji Liturgicznej i Archidiecezjalna Komisja ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego w Lublinie. Odbywa się on dwa razy w roku: termin wiosenny (marzec-kwiecień) i termin jesienny (październik).

Chętni do wzięcia udziału w kursie winni:

1. wypełnić formularz w wersji elektronicznej – [kliknij tutaj]
2. pobrać papierową wersję formularza i właściwie ją wypełnić – [kliknij tutaj]

Zgłoszenie w wersji papierowej:

1. winno być podpisane przez Księdza ze swojej parafii i opieczętowane pieczęcią parafialną (jest to opinia moralności o kandydacie);
2. winno być dostarczone w dniu rozpoczęcia kursu organizatorom;
3. wraz ze zgłoszeniem należy również dołączyć 1 zdjęcie do legitymacji podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

W tygodniu poprzedzającym kurs (po 16 sierpnia) kandydaci, którzy zgłosili się elektronicznie zostaną poinformowani o miejscu, planie zajęć i pozostałych szczegółach związanych z kursem również o opłacie (za wynajęcie lokalu, posiłek, wykładowców, materiały szkoleniowe, legitymacje).

Obowiązujące przepisy liturgiczne wymagają ukończenia takiego kursu, aby można było dokumentować różnego rodzaju wydarzenia liturgiczne we wnętrzu kościoła. W kursie mogą brać udział wierni również spoza archidiecezji lubelskiej, a otrzymane bezterminowe upoważnienie jest ważne także poza granicami archidiecezji.

Wszelkie pytania związane z kursem prosimy kierować do ks. dr. Macieja Staszaka – moderatora Archidiecezjalnego Centrum Formacji Liturgicznej, odpowiedzialnego personalnie za organizację kursu: e-mail: msta1606@gmail.com

UWAGA:

Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa: 20-21 sierpnia 2021 r. (piątek 17.30-20.30 oraz sobota 9.00-12.30). 
Termin zapisów drogą elektroniczną mija 16 sierpnia 2021 r.

• FORMULARZ ELEKTRONICZNY DO WYPEŁNIENIA
• FORMULARZ PAPIEROWY DO POBRAiNIA

Print Friendly, PDF & Email