Komunikat Metropolity Lubelskiego – na niedzielę 2.07.2017

Komunikat Metropolity Lubelskiego

Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia!

W poniedziałek 3 lipca zgromadzimy się na placu przed Archikatedrą w Święto Matki Bożej Płaczącej. O godz. 19.00 będziemy sprawować Eucharystię pod przewodnictwem pasterza kieleckiego, bpa Jana Piotrowskiego. Po mszy świętej wyruszymy z procesją różańcową ulicami Lublina, za Obrazem Matki Bożej Katedralnej. Uroczystości zakończy Apel Jasnogórski na Placu Katedralnym.

Serdecznie zapraszam do udziału w tych uroczystościach, podczas których będziemy dziękować Bogu za 25 lat istnienia metropolii lubelskiej. Powołał ją do istnienia św. Jan Paweł II bullą Totus Tuus Poloniae Populus w dniu 25 marca 1992 roku. Do metropolii należą, obok archidiecezji lubelskiej, także diecezje sandomierska i siedlecka.

Miesiąc później, 3 sierpnia, spod naszej Archikatedry wyruszy 39. Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę pod hasłem „W szkole Matki Bożej Fatimskiej”. Partnerem Pielgrzymki będzie Radio Plus Lublin. W tym roku będziemy z wdzięcznością wspominać pielgrzymkę św. Jana Pawła II w Lublinie sprzed 30 lat oraz dziękować za 25-lecie powołania metropolii lubelskiej. Tych, którzy nie mogą wybrać się na pielgrzymkę, zachęcam do udziału w funduszu solidarnościowym „Idę z Tobą”. Wszystkim angażującym się w ruch pielgrzymkowy – duszpasterzom i świeckim dziękuję za troskę i oddanie.

W tych dniach wielu młodych ludzi podejmuje ważne życiowe decyzje. Wybierają kierunek dalszej edukacji, a w przyszłości pracy zawodowej i służby człowiekowi, rodzinie, społeczeństwu i ojczyźnie. Wśród nich są i tacy, którzy słyszą głos Chrystusa wzywający ich, aby oddać się radosnemu głoszeniu Ewangelii i sprawowaniu sakramentów zbawienia.

Nasze Seminarium Duchowne czeka na nowych kandydatów, którzy mają odwagę pójść za głosem Chrystusa. W tym roku egzaminy wstępne do seminarium odbędą się w dniach od 9 do 11 lipca. Módlmy się intensywnie o nowe powołania, zgodnie z poleceniem Chrystusa: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje” (Mt 9, 37-38).

Na radosne głoszenie Ewangelii słowem i życiem, z serca wszystkim błogosławię.

Wasz Biskup Stanisław

Lublin, 28 czerwca 2017 r.


Komunikat do odczytania 2 lipca br. na Mszach Świętych w ogłoszeniach duszpasterskich w archidiecezji lubelskiej

Print Friendly, PDF & Email