Gorący Patrol – nowy sezon akcji pomocy bezdomnym

W czwartek, 14 listopada 2019 r., ksiądz biskup Mieczysław Cisło pobłogosławił busa oraz załogę mobilnego Gorącego Patrolu, który rozpoczął kolejny sezon zimowej pomocy osobom bezdomnym i wymagającym wsparcia.

Podczas jesienno-zimowych spadków temperatur i mrozów, busem – wyposażonym w termosy z gorącą herbatą i posiłkiem, środki opatrunkowe i defibrylator, a także w ciepłą odzież – wolontariusze mogą dotrzeć do potrzebujących wsparcia, bądź przewieść ich do miejsc gdzie będzie możliwe udzielenie im pomocy.

Gorący Patrol to program Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Lublinie działający od 2002 r. ukierunkowany na pomoc osobom bezdomnym. Obejmuje następujące formy wsparcia:

  1. Codziennie, także w weekendy i dni świąteczne (Boże Narodzenie, Nowy Rok, Wielkanoc) – o godz. 19.00 – wydawanie gorących posiłków w Punkcie Pomocy Bezdomnym przy ul. 1 Maja 20.
  2. Wydawanie środków opatrunkowych, witamin; w niektórych przypadkach realizowanie recept. Wymiana – w miarę możliwości – odzieży i bielizny.
  3. Pomoc w uzyskaniu dokumentów (zdjęcia do dowodu osobistego) oraz udzielnie bezpłatnych porad prawnych.
  4. Osobom decydującym się wyjść z bezdomności oferowany jest udział w projektach zapewniających zdobycie kwalifikacji zawodowych, wyżywienie, a także czasowe schronienie.
  5. Osobom bezdomnym, które opuściły zakład kamy lub areszt śledczy (do 3 miesięcy od wyjścia) oferowana jest pomoc postpenitencjarna, m.in. możliwość tymczasowego zamieszkania, wsparcia doraźnego (odzież, żywność).
  6. Dwukrotnie w ciągu roku, przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą organizowane są rekolekcje zapewniające duchowe wsparcie.
  7. Podczas mrozów bus dociera do izolowanych bezdomnych w godzinach wieczornych.

W przypadku potrzeby interwencji można dzwonić pod numerem telefonu 663 551 680.

Akcję można wesprzeć przynosząc do Punktu Pomocy Bezdomnym (ul. 1 Maja 20) najpotrzebniejsze rzeczy, takie jak ciepłe ubrania i koce.

Print Friendly, PDF & Email