Dziękczynienie za kanonizację św. Matki Teresy w puławskim hospicjum

W niedzielę 4 września 2016 r. podczas Mszy św. na placu św. Piotra w Watykanie papież Franciszek ogłosił Matkę Teresę z Kalkuty świętą. Święta Matka Teresa, sama oddając się służbie najuboższym, założyła Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości, które i dzisiaj zbierają z ulic ludzi bezdomnych, chorych, umierających; uczą dzieci; prowadzą dla nich domy; zajmują się trędowatymi, odwiedzają domy starców, szpitale, więzienia na całym świecie. Z całego więc świata przybyło na uroczystości do Rzymu ok. 120 tys. osób.

W lubelskiej archidiecezji św. Matka Teresa z Kalkuty patronuje nowopowstającej parafii w Chełmie oraz wielu dziełom służącym ludziom potrzebującym pomocy. Wśród nich znajduje się Hospicjum im. św. Matki Teresy w Puławach.

unspecified44

W dniu liturgicznego wspomnienia św. Matki Teresy z Kalkuty, obchodzonego (jak dotychczas po beatyfikacji w 2003 r.) 5 września, w puławskim hospicjum odprawiona została uroczysta Msza św. dziękczynna za życie Matki Teresy i dar jej kanonizacji. Eucharystii przewodniczył abp Stanisław Budzik. W koncelebrze uczestniczyli duszpasterze dekanatu puławskiego współpracujący z hospicjum. Wspólne dziękczynienie stało się też okazją do spotkania pacjentów, pracowników, wolontariuszy, władz miasta i powiatu, a także dobroczyńców puławskiego hospicjum. Pacjentów, którym stan zdrowia nie pozwolił dotrzeć do hospicyjnej kaplicy, ksiądz arcybiskup odwiedził w ich salach.

Dzisiejsze Hospicjum im. św. Matki Teresy w Puławach, prowadzone przez Puławskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”, rozpoczynało swoją działalność jako filia lubelskiego hospicjum. Od 1997 roku jako hospicjum domowe, obejmujące zasięgiem cały powiat puławski, wspiera przede wszystkim rodziny w sprawowaniu opieki nad chorymi w ich domach, ofiarując opiekę medyczną (pielęgniarską i lekarską), psychologiczną, duchową, socjalną, posiadany sprzęt, a także wsparcie wolontariuszy. Stale pod opieką hospicjum puławskiego pozostaje ok. 80-100 pacjentów. W 2010 roku, dzięki uzyskanym dotacjom i olbrzymiej ofiarności mieszkańców miasta i całego powiatu puławskiego, otwarte zostało hospicjum stacjonarne dysponujące 16 łóżkami, przeznaczonymi dla pacjentów, którzy przede wszystkim ze względów medycznych czy socjalnych nie mogą pozostać w opiece domowej. W ostatnich latach rocznie odchodzi około 300 podopiecznych hospicjum. Rodziny zmarłych mogą również liczyć na wsparcie w żałobie.

We wtorek 6 września o godz. 12.00 abp Stanisław Budzik przewodniczył także Mszy św. dziękczynnej za kanonizację św. Matki Teresy z Kalkuty w Domu Pomocy Społecznej im. św. Matki Teresy w Lublinie, której również towarzyszyła modlitwa, przez wstawiennictwo Świętej Patronki, o moc ducha dla wszystkich pracujących z osobami doświadczonymi chorobą i posługujących potrzebującym pomocy.

hospicjum__multimedia-net-pl

Print Friendly, PDF & Email