Dominicantes i communicantes – 15.10.2017

Przypominamy, że tradycyjne badanie praktyk niedzielnych dominicantes i communicantes w roku 2017 odbędzie się w niedzielę 15 października br.

Wypełnione ankiety prosimy o przekazanie do Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Lublinie. Zostaną one przesłane do Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC.

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (ISKK) jest najstarszym w Polsce, niezależnym ośrodkiem naukowym prowadzącym badania w zakresie religijności, katolicyzmu i jego społecznych kontekstów.  Został założony w 1972 r. kiedy to jako Zakład Socjologii Religii rozpoczął pełne badania ankietowe. W 1993 r. Zakład Socjologii Religii przekształcił się w Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego (ISKK), który ma w swoim zakresie działania również badania socjologiczne. W 1994 r. Sekretariat Episkopatu Polski zlecił Instytutowi oficjalnie prowadzenie badań statystycznych i socjologicznych na potrzeby Kościoła zarówno w wymiarze krajowym jak i lokalnym (diecezjalnym). Organem Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC jest Rada Naukowa Instytutu o charakterze opiniodawczo-doradczym w sprawach wieloletnich i rocznych programów i planów działalności Instytutu, określonych kierunków i tematów badań, organizacji i struktury Instytutu, regulaminów, stypendiów oraz zasad współpracy z innymi instytucjami (Statut ISKK, § 9).]

Wyniki zeszłorocznego badania praktyk niedzielnych zostaną zaprezentowane na konferencji „Znaki czasu Kościoła w Polsce”, która odbędzie się w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski przed najbliższym Świętem Trzech Króli.

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego: www.iskk.pl

Formularz Praktyki 2017: docpdf

 

Print Friendly, PDF & Email