4. rocznica wyboru papieża Franciszka

W poniedziałek, 13 marca 2017 r. przypada czwarta rocznica wyboru papieża Franciszka. Konklawe w marcu 2013 roku dokonało wyboru argentyńskiego kardynała Jorge Mario Bergoglio SI (ur. 17.12.1936 w Buenos Aires), arcybiskupa Buenos Aires (od 1998 roku, kardynała od 2001 roku). Po dokonaniu wyboru, 266. papież przybrał imię Franciszek, nawiązując do radykalizm św. Franciszka z Asyżu w wierności orędziu Ewangelii oraz trosce o ubogich i pokój.

Przez kolejne dni swego pontyfikatu Papież konsekwentnie realizuje wyznaczone przez siebie zadanie wychodzenia Kościoła poza własne opłotki na wszelkiego rodzaju „peryferie”: społeczne, kościelne, egzystencjalne, stale dając przykład, a zarazem nawołując do okazywania Bożego miłosierdzia wszystkim: chorym, ubogim, ludziom zagubionym, poranionym, a także tkwiącym od dawna w grzechu, ludziom dalekim od Kościoła i wiary w Boga.

Z okazji rocznicy wyboru, zarówno w liturgii w modlitwie wiernych, jak i w modlitwie osobistej, w sposób szczególny pamiętajmy o Biskupie Rzymu, papieżu Franciszku.

Print Friendly, PDF & Email