Parafia

Kluczkowice, pw. Świętej Trójcy

Strona WWW: http://kluczkowice.kuria.lublin.pl/
Wezwanie:Świętej Trójcy
Liczba wiernych:2336
Erygowana:1545 rok
Odpust:Niedziela Trójcy Świętej
Msze święte:niedziele i święta: 8:30 dla dzieci, 10, 11:30
dni powszednie: 8 i 18 lub 17 lub 16
Kancelaria:czynna w dni powszednie 8 - 9 i 18:30 - 19:30
Adres:Wrzelowiec, Kościelna 4
24-300 Opole Lubelskie
Telefon:81 827 10 35
Księża :Włoszek Józef
Pyda Marcin Marian
Historia parafii:W świetle obecnego stanu badań trudno jednoznacznie określić czas powstania tej par. W XV w. Jan Długosz wspomina o przynależności wioski do par. opolskiej. Udokumentowaną wzmiankę o istnieniu kościoła par. posiadamy z okresu nieco późniejszego - II poł. XVI w. W niedługim czsie pojawili się tu kalwini, na które to wyznanie pzreszedł S. Słupecki, właściciel miejscowości. Ok. 1613 r. kościół na nowo przejęli katolicy. Wizytacje z XVII w. wspominają już o k-le w Kluczkowicach jako o filialnym par. opolskiej. W tym czasie przy k-le przebywał ksiądz, którego uposażenie staniowiła dziesięcina z Kluczkowic. Funkcjonował też szpital dla ubogich. W życiu religijnym pewne znaczenie posiadało bractwo różańcowe i bractwo Trójcy Przenajśw. Ponowne usamodzielnienie się par. nastąpiło w 1867 r. Zaczęto wówczas prowadzić księgi par. Właściciel dóbr Kluczkowice - Jan Kleniewski nadał parafii 8 mórg ziemi. Duszpasterze angażowali się w akcje charytatywne, m. in. w folwarku Łaziska ( obok szkoły) istniała ochronka, utrzymywana pzrez właściciela ziemskiego ( obecnie Łaziska należą do par. Opole). Podobnie we Wrzelowcu istniał od 1917 r. sierociniec dla 40 dzieci, utrzymywany na koszt okolicznych ziemianek, miejscowy proboszcz należał do jego zarządu. W majątku Kleniewskich istniała kaplica,którą po II wojnie światowej zamieniono na salę szkolną. W okresie rozbiorów par. wchodziła w skład dekanatu nowoaleksandryjskiego - tj. puławskiego.
Kościół parafialny leży obecnie w administracyjnych granicach miejscowości Wrzelowiec, stąd nazwa: par. Kluczkowice we Wrzelowcu.
Archiwum zawiera dokunenty od 1867 r.
Stara plebania i organistówka pochodzą z początku XX w. Nową wybud. w 1975-81 r.
Kościół:
Miejscowości:Ćwiętalka, Franciszków Nowy, Kamionka, Kieszki, Kluczkowice os., Kluczkowice w., Kopanina Janiszewska, Kosiorów, Kręciszówka, Łaziska kol., Ożarów I, Ożarów II, Stanisławów, Świdry, Wrzelowiec, Zadole,


POWRÓT
Print Friendly, PDF & Email