Parafia

Baranów, pw. św. Jana Chrzciciela

Strona WWW: http://parafia.gminabaranow.pl/
Wezwanie:św. Jana Chrzciciela
Liczba wiernych:3386
Erygowana:1550 rok
Odpust:św. Jana Chrzciciela - 24.06
MB Częstochowskiej - 26.08
Msze święte:niedziele i święta: 8.00; 9.30; 11.00; 17.00
kaplica: 10:15
dni powszednie: 7, 7:30
maj, czerwiec, październik: 18
Kancelaria:czynna w dni powszednie 8 -10, 17 - 18
Adres:Rynek 3
24-105 Baranów
Telefon:81 883 40 40
Księża :Chwiejczak Jarosław Piotr
Maleszyk Andrzej Wacław
Historia parafii:Parafia erygowana w 1550 r. przez bpa Samuela Maciejowskiego. Poprzednio miejscowość należała do par. Drążgów (w diec. podlaskiej). Fundatorem był Piotr Firlej z Dąbrowicy. Już w 1551 r. jego syn Mikołaj, po przejściu na kalwinizm, oddał kościół protestantom. Dopiero po ok. 40 latach życie religijne nowej parafii mogło rozwijać się swobodnie. W 1675 r. par. zmniejszono przez odłączenie kilku wiosek do par. w Żyrzynie. Na pocz. XVII w. przy k-le poza proboszczem, było 2 wikariuszy. W tym wieku zaczęła funkcjonować szkoła parafilna, kierowana przez specjalnego rektora. Istniał tu także szpital dla ubogich, o którym są wzmianki jeszcze w XIX w. Źródła wspominają o istnieniu biblioteki parafialnej już od pocz. XVII w. ( było wtedy ok. 250 książek). W okresie przynależności do diec. krakowskiej parafia wchodziła w skład archidiakonatu lubelskiego ( dekanat Parczew), później była w granicach kazimierskiego, puławskiego i obecnie michowskiego.
W życiu religijnym pewną rolę odgrywało bractwo różańcowe, istniejące tu od poł. XVII w. Tradycja działalności charytatywnej była podtrzymywana także w nowszych czasach, szczególnie w okresie II wojny światowej, kiedy miejscowy wikariusz, ks. Stefan Kędzierski prowadził kuchnię dla przesiedleńców.
W archiwum są przechowywane m. in. akta metrykalne od poł. XIX w. i kronika par. od 1948 r. Są tu także stare druki z dawnej biblioteki par.
Kościół:
Miejscowości:Baranów os., Czołna kol., Czołna w., Dębczyna, Gródek, Huta, Karczunek, Klin, Kozioł, Łysa Góra, Motoga, Niwa, Nowomichowska, Pogonów, Śniadówka kol., Śniadówka w., Wola Czołnowska kol., Wola Czołnowska w.,


POWRÓT
Print Friendly, PDF & Email