Projekty unijne

www.kosciol.app

„Pomniki Historii – duże i małe. Bogactwo i różnorodność dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny  – ochrona i udostępnianie wybranych obiektów sakralnych Lublina i Kazimierza Dolnego”
w ramach VIII osi Priorytetowej: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury,
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 16 161 728,24 PLN
Udzielone dofinansowanie 13 719 386,86 PLN

III etap renowacji Archikatedry św. Jana i organizacja Muzeum 200-lecia Archidiecezji Lubelskiej.

Archidiecezja Lubelska z siedzibą w Lublinie współrealizowała na terenie Lublina Projekt „III etap renowacji Archikatedry św. Jana i organizacja Muzeum 200 ? lecia Archidiecezji Lubelskiej”. Wymieniona wyżej inwestycja, związana ze sferą kultury, była współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wartość całego Projektu realizowanego w ramach Partnerstwa Projektowego (z Parafią Archikatedralną) wyniosła 8.097.845,60 zł. w tym wartość dofinansowania z EFRR 6 072 574,41 zł. Kwota poniesiona w ramach inwestycji przez Archidiecezję Lubelską w latach 2005 ? 2006 w ramach projektu partnerskiego to 2.463.991,30 z czego 1.847.747,08 zostało dofinansowane z EFRR.

Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Archidiecezji Lubelskiej w Lublinie

nazwa beneficjenta: Archidiecezja Lubelska
fundusz: Fundusz Spójności
program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
działanie: IX.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
dziedzina: energetyka
wartość projektu: 10 009 163.77 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 7 102 640.20 zł
projekt zrealizowano w latach 2007-2013

Kazimierz Dolny oraz wybrane zespoły zabytkowe Powiśla Lubelskiego – renowacja i ochrona dziedzictwa

nazwa beneficjenta: Archidiecezja Lubelska
fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
działanie: XI.1. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym
dziedzina: kultura i sztuka
wartość projektu: 31 199 713.51 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 24 918 270.79 zł

Etap końcowy renowacji kompleksu Archikatedry Lubelskiej – renowacja północnego skrzydła dawnego Kolegium Jezuickiego oraz rewitalizacja kompleksu Kurii Metropolitalnej w Lublinie

nazwa beneficjenta: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty
partner: Archidiecezja Lubelska z siedziba w Lublinie
fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
działanie: 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich
dziedzina: rewitalizacja
wartość projektu: 4 003 767.95 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 2 389 780.01 zł

_____________________________________________________________________

PROCEDURY PRAWNE NFOSiGW NABÓR 2019

Ogłoszenie – Projekt 2017 nr I

Ogłoszenie – Projekt 2017 nr II

Ogłoszenie – Projekt 2017 nr III

Ogłoszenie – Projekt 2017 nr IV

Ogłoszenie – Projekt 2017 nr V

Ogłoszenie – Projekt 2017 nr VI

Ogłoszenie – Projekt 2019 nr VII

Ogłoszenia – Projekt 2019 nr VIII

Ogłoszenie – Projekt 2019 nr IX

Ogłoszenie – Projekt 2019 nr X

Ogłoszenie – Projekt 2019 nr XI

Ogłoszenie – Projekt 2020 nr I

Ogłoszenie – Projekt 2020 nr II

Ogłoszenie – Projekt 2020 nr III

Ogłoszenie – Projekt 2021 nr I

Ogłoszenie – Projekt 2021 nr II

Ogłoszenie – Projekt 2021 nr III

Ogłoszenie – Projekt 2021 nr IV

Ogłoszenie – Projekt 2021 nr V

Ogłoszenie – Projekt 2021 nr VI

Ogłoszenie – Projekt 2021 nr VII

Ogłoszenie – Projekt 2021 nr VIII

Ogłoszenie – Projekt 2021 nr IX

Ogłoszenie – Projekt 2021 – Kosarzew

Ogłoszenie – Projekt 2021 nr X

Ogłoszenie – Projekt 2022 nr I

Ogłoszenie – Projekt 2022 nr II

Ogłoszenie – Projekt 2022 nr III – Kosarzew

Ogłoszenie – Projekt 2022 nr IV – Kosarzew

Ogłoszenie – Projekt 2022 nr V

Ogłoszenie – Projekt 2022 nr VI

Ogłoszenie – Projekt 2022 nr VII

Ogłoszenie – Projekt 2023 nr I

Ogłoszenie – Projekt 2023 nr 2

Ogłoszenie – Projekt 2023 nr 3

Ogłoszenie – Projekt 2023 nr 4

Ogłoszenie – Projekt 2023 nr 5

Ogłoszenie – Projekt 2023 nr 6

Ogłoszenie – Projekt 2024 nr 1

Ogłoszenie – Projekt 2024 nr 2

Ogłoszenie – Projekt 2024 nr 3

Print Friendly, PDF & Email