Życzenia Metropolity Lubelskiego z okazji Bożego Narodzenia 2018

On to dla nas, ludzi,
i dla naszego zbawienia
zstąpił z nieba.
I za sprawą Ducha Świętego
przyjął Ciało z Maryi Dziewicy
i stał się Człowiekiem

Credo

„Chwata na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli” – śpiewali aniołowie w Noc Bożego Narodzenia.

Tylko wtedy, kiedy oddajemy Bogu należną chwałę, gdy na pierwszym miejscu stawiamy wartości duchowe, możemy zbudować pokój na ziemi, tak ważny w obliczu tylu konfliktów na świecie, wobec sporów i podziałów w naszej Ojczyźnie czy wobec nieporozumień rodzinnych.

Boże Narodzenie to dobra okazja, by wyciągnąć rękę do drugiego człowieka, przełamać z nim biały chleb i spróbować na nowo nawiązać relacje, które zostały zerwane lub osłabione.

Niech w Święta Narodzenia Pańskiego, przywołujące wielkie cuda z historii naszego zbawienia, dokona się cud przebaczenia i pojednania. Będzie to możliwe wtedy, kiedy sami w sobie odnajdziemy pokój z Bogiem, który przychodzi, aby nas zbawić.

Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego i bogatego w owoce Ducha Nowego Roku!

+ Stanisław Budzik

Lublin, Boże Narodzenie 2018 r.

Lorenzo Lotto, Adoracja pasterzy * www.gaudium.pl
Print Friendly, PDF & Email